Вкажіть вісь симетрії параболи, яку задано формулою у = –2х2 – 8х + 5.

Вкажіть вісь симетрії параболи, яку задано формулою
у = –2х2 – 8х + 5.

\(m =  — \frac{b}{{2a}}\)

m = — 8 /4 = -2

х = –2

Знайдіть скалярний добуток векторів  a і b, якщо

Знайдіть скалярний добуток векторів  a і b, якщо

\(\overline{\left| a \right|} = 7 \sqrt{2}, \overline {\left| b \right|}  = 4, \angle \left( {\bar a;\bar b} \right) = 45^\circ \)

Відповідь: 28

При якому значенні х вектори  a (х; 4) і b (–2; 3) перпендикулярні?

При якому значенні х вектори  a (х; 4) і b (–2; 3) перпендикулярні?

Якщо вектори перпендикулярні, то a1b1 + a2b2 = 0

-2x + 12 = 0

Отже х = 6

Відповідь: 6

Відомо, що  |m| = 1, |n| = 2, ∠(m, n) = 60. Знайдіть |2m — 3n|

Відомо, що  |m| = 1, |n| = 2, ∠(m, n) = 60. Знайдіть |2m — 3n|

|2m — 3n| 2 = ( 2m — 3n ) 2

( 2m — 3n ) 2 = 4m2 -12mn + 9n2 = 4 -12*1*2*cos60° + 18 = 28

\( 2m — 3n = 2\sqrt{7} \)

Знайдіть координати вектора  a колінеарного вектору  (2; –5), якщо  a*b = -58

Знайдіть координати вектора  a колінеарного вектору  (2; –5), якщо  a*b = -58

a1b1 + a2b2 = -58

4x + 25x = -58; x = -2

Відповідь: a(-4; 10)

Найдіть, яку роботу виконує сила F (4; 7), якщо точка її прикладання переміщується на вектор s  (–1; 10).

Найдіть, яку роботу виконує сила F (4; 7), якщо точка її прикладання переміщується на вектор s  (–1; 10).

A = F*s = 4*(-1) + 10*7 = 66

Відповідь: 66

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

Оберіть скорочене йонне рівняння, що відповідає наведеному молекулярному

6KOH + Fe2(SO4)→3K2SO+ 2Fe(OH)3

2Fe3+ + 6OH— →2Fe(OH)3


K2S + 2HNO→ 2KNO+ H2S↑

2H+ + S2- → H2S↑

Ba(OH)+ 2HNO→ Ba(NO3)+ 2H2O

H+ + OH → H2O

Встановіть відповідність між формулами речовин і йонами, на які ці речовини дисоціюють.

FeCl2= Fe(2+) і 2Cl-

FeCl3= Fe(3+) і 3Cl-

Fe(OH)3= речовина нерозчинна

Fe2(SO4)3= 2Fe(3+) і 3SO4(2-)

Реакції йонного обміну відбуваються за умов: випадання осаду, виділення газу, утворення води.

Фізика 9 клас лінзи

Увігнуті лінзи — це лінзи, в яких середина тонша за краї

Короткозорій людині необхідні окуляри з розсіювальними лінзами

Збиральною лінзою називають лінзу, яка перетворює паралельний пучок променів у збіжний 

дійсне, обернене і збільшене зображення → мікроскоп,

зменшене, обернене, дійсне зображення → фотоапарат,

пряме, уявне, рівне за величиною зображення → дзеркало,

пряме, збільшене, уявне зображення → лупа

Явище дисперсії світла виникає тому, що показник заломлення залежить від  довжини хвилі світла

З явищем дисперсії світла пов’язано таке природне явище, як веселка 

Якщо фокусна відстань лінзи: -20 см, то лінза розсіювальна 

Розмір зображення дорівнює розміру самого предмета, якщо предмет розташований на подвійній фокусній відстані

Лінза — це прозоре тіло, обмежене сферичними поверхнями

За допомогою лінзи, фокусна відстань якої 10 см, одержали зображення предмета на екрані, віддаленому від лінзи на 1 м. На якій відстані від лінзи розміщено предмет.

За допомогою лінзи, фокусна відстань якої 10 см, одержали зображення предмета на екрані, віддаленому від лінзи на 1 м. На якій відстані від лінзи розміщено предмет.

F=0.1 м
f=1 м
d-?
1/d+1/f=1/F
1/d=1/F-1/f
d=1/(1/F-1/f)=1/(1/0.1-1/1)=1/(10-1)=0.11 м

Відстань між свічкою і стіною 1 м. Коли між ними розмістили збірну лінзу на відстані 30 см від свічки, то на стіні утворилось чітке зображення свічки. Визначити фокусну відстань лінзи.

Відстань між свічкою і стіною 1 м. Коли між ними розмістили збірну лінзу на відстані 30 см від свічки, то на стіні утворилось чітке зображення свічки. Визначити фокусну відстань лінзи.

100 см- 30 см= 70 см=0.7 м
d=0,3 м
f=0,7 м
F-?
1/F=1/d+1/f=4,75
F=1/4,75=0,21 м