Адаптації, Еволюція

Адаптація — це пристосування живих організмів до певних умов середовища існування.

Усі адаптації є результатом еволюційного процесу на основі природного добору.

Способи адаптацій можуть бути різними:

 • морфологічні адаптації (захисне забарвлення, колючки, товста кутикула, волосяний покрив, жировий шар тощо) (мал. 1);
 • фізіологічні адаптації (стійкість фізіологічних параметрів: стала температура тіла, уміст кисню, вуглекислого газу, уміст цукру в крові тощо);
 • біохімічні адаптації (сталість біохімічних процесів, вироблення певних ферментів);
 • етологічні адаптації (поведінкові реакції для уникнення небезпечних ситуацій, наприклад страх змій та уникання контактів із ними через побоювання отруйних укусів).

Наслідком адаптацій організмів до умов середовища стали процеси:

 • конвергенції;
 • дивергенції;
 • паралелізму.

Дивергенція процес, унаслідок якого однакові органи в різних організмів зовні починають відрізнятися, хоча й зберігають схожі риси внутрішньої будови

У разі дивергенції споріднені види стали несхожими (кашалот та лось)

Конвергенція – процес формування схожих ознак у далеких за рівнем спорідненості груп організмів

Крила горобця та кажана є прикладом конвергенції

Паралелізм виникає тоді, коли до схожих умов пристосовуються досить близькі за походженням види.

Основні положення синтетичної теорії еволюції:

 • матеріалом для еволюції є спадкові зміни — мутації (як правило, генні) та їхні комбінації;
 • головним рушійним фактором еволюції є природний добір, що виникає на основі боротьби за існування;
 • найменшою одиницею еволюції є популяція;
 • еволюція є поступовою і тривалою в часі. Видоутворення як етап еволюційного процесу є послідовною зміною однієї популяції низкою наступних популяцій;
 • еволюція має неспрямований характер, тобто не тяжіє до якоїсь кінцевої мети;
 • еволюція є незворотним процесом

Установіть відповідність між назвою теорії виникнення життя на Землі та її змістом.

 • Теорія біогенезу – життя шляхом хімічної еволюції з неорганічних речовин, 
 • Теорія креаціонізму – поява життя внаслідок надзвичайної божественної події, 
 • Теорія панспермії – життя у Всесвіті виникало один або кілька разів, 
 • Теорія стаціонарного стану – Земля є вічною

Установіть відповідність між критерієм виду та його характерною ознакою.

 • Генетичний – Кожен вид має чітко визначений набір хромосом, 
 • Екологічний – Умови існування виду, його місце в біоценозі, взаємовідносини з іншими видами, 
 • Біохімічний – Можливість розрізняти види за біохімічними параметрами, 
 • Географічний – Кожен вид має певну зону поширення,
 • Морфологічний – Схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду, 
 • Фізіологічний – Схожість процесів життєдіяльності й можливість схрещування

Що є елементарною одиницею еволюції? популяції

Оберіть приклад дивергенції. бегемот  та лось

Як називають  співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь? вікова структура 

Утворення великих рогів у самців оленів є прикладом добору статевого 

Яке дитинча буде у пари лігрів? у більшості випадків ніякого

Еволюція людини. Наукові погляди на походження життя

Людина належить до ряду приматів, класу ссавців.

З-поміж сучасних приматів найближчими родичами людини є представники людиноподібних мавп — шимпанзе й горили. Їхній останній спільний предок накаліпітек жив в Африці 9,9–9,8 млн років тому.

Сучасна людина (Homo sapiens L.) є представником окремої родини людей (Hominidae).

Найдавнішим представником родини є сахельантроп, який жив приблизно 6–7 млн років тому, орорин й ардіпітек жили 4–6 млн років тому.

Австралопітеки є наступним етапом еволюції людини. Жили вони 4–2,5 млн років тому в Африці. Парантропи (жили 2,5–0,9 млн років тому) вимерли через перехід на вегетаріанське харчування, що привів до конкуренції парантропів із представниками копитних.

Рід Людина сформувався приблизно 2,4 млн років тому в Африці. До його ранніх представників належать, зокрема, Людина вміла (Homo habilis) та Людина працююча (Homo ergaster) 

Гейдельберзька людина (Homo heidelbergensis), яка змінила Людину прямоходячу, теж мешкала в Африці, Європі й Азії. А от далі шляхи її різних популяцій розійшлися. Європейські популяції стали предками неандертальців , азійські — денисівців, а африканські еволюціонували до Людини розумної (Homo sapiens).

7 млн років тому в Африці жили сахельантропи

100 тисяч років тому в Європі жили неандертальці

Теорія, прихильники якої вважають, що життя було занесене на Землю з космосу? панспермії

Людина є представником ряду Примати

Вважають, що родина Люди виникла приблизно 7 млн років тому

Теорії виникнення життя на Землі

Існують чотири групи теорій, які пояснюють появу життя на Землі. Це:

 • креаціонізм (поява життя внаслідок надзвичайної божественної події);
 • теорія стаціонарного стану (життя на Землі є вічним);
 • теорія панспермії (життя було занесене за допомогою метеоритів чи інших космічних об’єктів або ж штучно);
 • теорія біогенезу (хімічної еволюції).