Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

З яким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «Сірий клин», «Зелений клин»? аграрною реформою Столипіна 

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена революційними подіями 1905—1907 рр.

В якому році відбулось відкриття першої «Просвіти» в Наддніпрянській Україні? 1905 р.

Під якими гаслами розгортався український національний рух у Східній Гали­чині на початку XX ст.?  «запровадження загального виборчого права», «надання автономії Східній Галичині», «створення українського університету»

Під час проведення Столипінської аграрної реформи заохочувалося створення хуторів і відрубів 

Яке з висловлювання є правильним? у роки революції 1905-1907 рр. у Наддніпрянській Україні стали вини­кати культурно-просвітні товариства «Просвіти»

Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи? заохочення створення селянами хуторів і виділення відрубів 

Вкажи причину, із якої було вчинено замах на життя намісника Галичини А. Потоцького. масові порушення та акти насильства з боку польської адміністрації краю під час проведення виборів до Галицького сейму

Познач прізвище організатора «сокольсько-січового» молодіжного руху. І. Боберський 

Встановіть відповідність  між характеристиками та назвами українських політичних партій

Партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об’єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної УкраїниУкраїнська народна партія (УНП) народна партія (УНП)

Провідна партія Галичини, центральне місце у програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Українська національно-демократична партія (УНДП)
Перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. МіхновськогоРеволюційна українська партія (РУП)
Перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обгрунтовано постулат політичної самостійності УкраїниРусько-українська радикальна партія (РУРП)

У якому році постало товариство українських поступовців (ТУП)? 1908 р. 

Познач рік, коли австрійський уряд провів парламентську реформу, що дозволила збільшити українське представництво. 1907 р. 

«Українська фізкультурно-спортивна організація на західноукраїнських землях, заснована К. Трильовським у 1900 р.» «Січ» 

Якому історичному діячу належать наведені факти біографії: “Міністр внутрішніх справ, потім — Голова Ради Міністрів Російської імперії, ініціював проведення аграрної реформи, яку він здійснював упродовж п’яти років; його називали: “російський Бісмарк”, “Петро Перший своєї епохи”, “гнобитель інородців”, “віщатель” і “великий реформатор”? П. Столипін 

Хто був засновником сокільсько-стрілецького руху в Галичині на початку ХХ ст. Іван Боберський 

Вкажи, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію. 1900 р.

«Часи вишиваних сорочок… минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова:
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів»… «Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин». М. Міхновський

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла створенню монополістичних об’єднань

Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст? РУРП, УНДП, УСДП 

Встанови відповідність.

 • А. Коцко – український студент, який загинув у ході боротьби за український університет,
 • М. Міхновський – автор брошури «Самостійна Україна»,
 • М. Грушевський – керівник Наукового товариства ім. Т. Шевченка,
 • І. Франко – засновник та ідеолог першої української політичної партії – РУРП

Царизм приступив до реформи системи освіти в  1864

На початку ХХ ст. середню освіту здобували в _________ та __________ гімназіях. класичних, реальних

Якою мовою велося навчання в школах Наддніпрянщини? російською

Чим відома Софія Русова? громадська діячка, педагог, прозаїк

Обери прізвища відомих жінок-педагогів кін. ХІХ-поч. ХХ ст. С. Русова та Х. Алчевська

Емансипація (лат. emancipatio) — звільнення від будь-якої залежності, скасування обмежень, зрівняння в правах.

Фемінізм — прагнення до рівності жінок із чоловіками; у вузькому сенсі — жіночий рух.

Чим була спричинена емансипація на українських землях на початку ХХ ст.? зростанням кількості жінок, які працювали поза домашнім господарством

Хто став першим Нобелівським лауреатом з України? І. Мечников

Хто з українських вчених, як вважається, швидше за В. Рентгена відкрив рентгенівське випромінювання? І. Пулюй

Як звали першу в Україні та  Росії жінку-доктора історичних наук? О. Єфименко

Епідеміолог і мікробіолог, який першим у світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми та запропонував ефективні засоби боротьби з нею.” Д. Заболотний

Який новий стиль мистецтва притаманний українській літературі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст? модернізм

Вкажи автора твору «Кайдашева сім’я». І. Нечуй-Левицький

Хто з українських громадсько-політичних діячів заснував у Женеві український журнал «Громада»? М. Драгоманов

Яким чином українським періодичним виданням вдавалося долати матеріальну скруту? за підтримки меценатів

Серед переліку обери українських письменників (три) кін. ХІХ – 1 половини ХХ ст. П. Мирний, В. Стефаник, Л. Українка

Перший український професійний театр відкрився у Львові 1864

У якому році в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство українських акторів? 1882

Хто ініціював створення першої професійної трупи? М. Кропивницький

Яке справжнє прізвище носили П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовська-Барілотті та М. Садовський? Тобілевичі

Хто заснував перший український стаціонарний театр у Києві? М. Садовський

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям  І. Мечнікова

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вибери представників музичного мистецтва. М. Лисенко, М. Леонтович, С. Крушельницька

Встановіть  відповідність між характеристиками українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами.

 • Драматург, актор, режисер, автор п’єс «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» → М. Кропивницький, 
 • Актриса, виконувала роль Наталки Полтавки в першому українському професійному театрі; працювала в українських трупах М. Старицького, М. Садовського, М. Саксаганського, І. Карпенка-Карого → М. Заньковецька, 
 • Актор, режисер, театральний діяч, виконавець комедійних і драматичних ро­лей у п’єсах І. Котляревського «Наталка Полтавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», М. Старицького «За двома зайцями» → П. Саксаганський, 
 • Композитор, автор класичних обробок українських народних пісень «Щедрик-ведрик», «Дударик», церковних хорів → М. Леонтович

У 1862 р. відомий український поет і етнограф П. Чубинський створив  вірш «Ще не вмерла Україна…», а музику до нього написав західно­український композитор і диригент М. Вербицький

Кому належало провідне місце в українській музичній культурі кінця ХІХ ст.? М. Лисенку

Про кого італійський музичний критик Рінальдо Кортопассі писав: «У перші десятиріччя XX ст. на оперних сценах світу царювали лише чотири особи чоловічої статі — Баттістіні, Тіта Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати поруч з ними»? С. Крушельницьку

Хто був автором обробки відомої української щедрівки, що відома всьому світові? М. Леонтович

Хто створив у 1904 р. у Києві музично-драматичну школу? М. Лисенко

 Аграрна реформа Петра Столипіна

Прем’єр-міністр Росії Петро Столипін оголосив проведення реформи (1906–1910/11).

Мета аграрної реформи:

 • Подолати тяжке економічне й політичне становище в країні.
 • Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.
 • Створити умови для подальшого розвитку товарно-грошових відносин.
 • Ліквідувати малоземелля зі збереженням поміщицького землеволодіння.
 • Прискорити розшарування на селі, створити верству заможних селян як соціальну опору для самодержавства.

За реформою кожному селянинові надавали право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву «відруб». Якщо селяни отримували землю за межами села й переносили туди свої садиби та господарські будівлі, то виникав «хутір». Тільки угіддя — ліс, сіножаті, пасовиська — залишалися спільною власністю.

Аграрне (земельне) питання — термін, що визначає комплекс проблем розвитку сільського господарства, насамперед проблеми неефективного землекористування та зростання соціальної напруженості через нерівномірний, такий, що здавався несправедливим, розподіл землі.


Коли було розпочато земельну реформу? 1906 р.

«Земельна ділянка за межами села, яку селянин-общинник отримував у приватну власність під час столипінської реформи, — це хутір»

Які питання мала розв’язати аграрна реформа? аграрне перенаселення

Селянська реформа в Україні була більш успішнішою, ніж в Росії? так

Столипінська реформа була доведена до кінця та досягла своєї мети? ні

Україна на початку ХХ ст.

Коли відбулося повстання на панцернику «Потьомкін»? червень 1905 р.

Хто очолив повстання на крейсері «Очаків» у листопаді 1905 р.? П. Шмідт

Як називалась перша україномовна газета, яку почали видавати у 1905 р. в Лубнах? «Хлібороб»

В якому році на Наддніпрянщині починають виникати Просвіти? 1905 р.

Хто такий Ілля Шраг? голова української думської громади у І Державній думі

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це монополія

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія 

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

У роки революції 1905-1907рр. в Російській імперії відбулася легалізація діяльності українських політичних партій

У якій брошурі вперше на українських землях, що входили до складу Російської імперії, було відкрито проголошене завдання боротьби за власну незалежну державу? «Самостійна Україна» 

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна»

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Який соціальний прошарок був чисельно переважаючим на українських землях на початку ХХ ст.? селяни 

Чим уславилися наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків? меценатською діяльністю 

Обери особливості промислового розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. монополізація виробництва, концентрація виробництва, вивезення дешевої сировини і ввезення дорогої готової продукції

Пропагування переваги одного народу (нації) над іншими й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших — це  шовінізм

«Справа Бейліса» пов’язана із розпаленням антисемітських настроїв в Україні

«Справа Бейліса» тривала у 1911-1913 рр.

Товариство українських поступовців утворилося у 1908 р.

ТУП було утворене лідерами УДРП

Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. – відповіді на тест

Як називалася можливість використання чужої земельної ділянки або її частини? сервітут 

У Західній Україні після поразки революції 1848 р. утворилося дві течії москвофіли і народовці 

До яких західноукраїнських територій вживається термін «український П’ємонт»? Галичина 

Яку назву мав перший український споживчий кооператив, створений у 1883 р. Василем Нагірним та іншими ініціаторами кооперативного руху в Галичині? «Народна торгівля» 

У якому році створено культурно-просвітницьке товариство «Просвіта»? 1868 р. 

Кого вважають «батьком» кооперативного руху на Галичині? В. Нагірного 

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком: політики «нова ера» 

Форма об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності – це кооперація 

Якими були наслідки «нової ери» для галичан? відкрито кафедру української історії, Літературне товариство ім. Т.Г. Шевченка перетворено на НТШ, створено ощадне товариство «Дністер»

Встановіть послідовність між датами та подіями, які відбулися на Західній Україні у другій половині ХІХ ст.

 1868 р. – засновано культурно-освітнє товариство «Просвіта», 

1877 р. – початок трудової еміграції із Закарпаття до США., 

1873 р. – у Львові створено Літературне товариство ім. Шевченка, 

1883 р. – Василь Нагірний заснував Товариство «Народна торгівля»

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.  на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали москвофіли

Зазнач один з напрямків діяльності товариства «Просвіта» у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях. створення бібліотек та хат-читалень

Створення у Львові в 1868 р. товариства «Просвіта» було прояв діяльності народовців

Обери прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. І. Франко, Ю. Бачинський, С. Вітик

Встанови відповідність.

Михайло Грушевський – голова НТШ з 1897 р.,

Михайло Павлик – один з лідерів радикального руху,

Юліан Бачинський – автор праці «Україна ірредента»,

Василь Нагірни – «батько» кооперативного руху на Галичині

Чиї ідеї вплинули на формування суспільно-політичних поглядів І. Франка? М. Драгоманова

Як називалася праця, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? «Ukraina irredenta»

Представники якої нації прагнули домінувати над українцями на Галичині? поляки

Яка національна ідея була визначена в книзі Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»? вимоги створення власної національної держави

Хто був автором праці, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? Ю. Бачинський

Громадсько-політична діяльність Івана Франка зосереджувалася переважно на  Галичині

Парламент у Відні був скликаний  в 1861 р

Перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Ладомерії» відбулися в 1867 р.

Які питання обговорювалися Галицьким крайовим сеймом? актуальні питання державного і крайового життя

Встановіть відповідність  між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

М. Драгоманов – видатний український громадсько-політичний діяч,

Ю. Бачинський – автор брошури “Україна irredenta”,

М. Павлик – один із засновників Русько-Української радикальної партіі,

М. Грушевський – один із засновників Української національн-демократичної партії

Історія України Українські землі в складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Які міста поєднала перша залізнична колія, споруджена 1865 р. у Наддніпрянській Україні? Одеса — Балта

Культурно-просвітницькі, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії у 60-80-ті рр. XIX ст. називалися громади 

Вкажіть хронологічні рамки Кримської війни 1853-1856 рр. 

В якій галузі переважно діяли члени Київської громади? освіта 

Коли було споруджено першу залізницю на Наддніпрянщині? 1865 р. 

Війська яких країн брали участь у Кримській війні? Росії, Туреччини, Англії, Франції 

В якому році в Російській імперії було проведено реформу освіти? 1864 р. 

В якому регіоні України найшвидше кількісно зростало міське населення? Південь

Яка галузь залишалася провідною в економіці Наддінпрянщині? сільське господарство 

Коли було підписано маніфест про скасування кріпосного права? 19 лютого 1861 р.

«Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди… Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони виконують панщину, сплачують оброк….» 1861

Поразка Російської імперії у Кримській війні була зумовлена  її технічною відсталістю

Де сформувався залізорудний басейн на Наддніпрянщині? Кривий Ріг 

В якому році в Петербурзі утворилась перша українська громада? 1859 р. 

В чому була суть військової реформи? замість рекрутських наборів запроваджено загальну військову по винність

Де сформувався вугільно-металургійний басейн на Наддніпрянщині? Донбас

В яких роках виходив журнал «Основа»? 1861-1862 рр. 

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії? поразка Росії у Кримській війні 

Хто був редактором журналу «Основа»? В. Білозерський 

«На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами, а очолив їх ….» В. Антонович

У результаті видання Емського указу припинено видання «Київського
телеграфа» – друкованого органу Київської громади

У якому твердженні ідеться про П. Чубинського? очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України…» 

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Україні? 1861 р. 

Яке видання мало назву «Громада»? перший український політичний журнал, що виходив у Женеві 

Чим відомий І. Казас? лідер національного відродження Криму 

У якому твердженні ідеться про Михайла Драгоманова? видавець першого українського політичного часопису «Громада» 

Чим відомий І. Гаспринський? лідер національного відродження Криму 

«…Тепер цей часопис надзвичайно впливовий і скрізь розповсюджений в європейській та азіатській Ро сії, де тільки єсть мусульмани, а також у Північній Персії, ба на віть у китайському Туркестані… Ті впроваджені Гаспринським нові дидактичні способи і новий метод науки читання здобули такий розголос, що до Бахчисарая зачали їздити татари та інші тюрки з-поза меж Криму, щоб придивитися до тамошнього мектебу…» «Терджиман» 

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: «Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські
газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти
 у сфері духовного життя…»? Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р. 

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися на  українській землі в складі російської імперії  у ІІ пол. ХІХ ст.

 • 1860-1890-ті роки – Громадівський рух, 
 • 1865 р. – відкриття першої в Наддніпрянській Україні залізниці Одеса-Балта, 
 • 1863 р. – Валуєвський циркуляр про заборону української мови, 
 • 1861-1862 рр. – видання в Петербурзі українського часопису «Основа»

Які галузі промисловості були основними на Наддніпрянській Україні? кам’яновугільна, металургійна і цукрова

У яких роках українські землі охопила світова економічна криза? 1900-1903 рр.

Поглинання слабших підприємств сильнішими, зменшення чисельності дрібних фабрик і заводів та збільшення великих – це концентрація виробництва

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це  монополія

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

Революційна Українська партія (РУП) — перша українська партія у Наддніпрянській Україні була утворена 1900 р., Харків

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського  «Самостійна Україна»

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія

У яку партію трансформувалася частина РУП, очолювана Миколою Поршем, Симоном Петлюрою й Володимиром Винниченком? Українська соціал-демократична партія

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Історія України 19 ст мистецтво і культура

Про кого йде мова: «Педагог, історик, філолог, письменник, поет. Започаткував поетичний жанр української байки. Його гумор і сатира в більшості творів набули форми гострої критики соціальної несправедливості»? П. Гулак-Артемовський 

Про кого йде мова: «Учений природознавець, історик, фольклорист, літературознавець, перший ректор Київського університету»! М. Максимович 

В якому жанрі писали свої твори Є. Гребінка та П. Гулак-Артемовський? байка 

Університет св. Володимира в Києві було відкрито 1834 р. 

Як звали відомого медика, автора історії Закарпатської України, очільника Ніжинської гімназії? І. Орлай 

Про кого йде мова: «Походив із старовинного козацького роду. 1837 р. переїхав  до Петербургу, де зайнявся музичною освітою і співом. Виступав на сценах Петербургу і Москви. Ви­конав понад 50-ти партій в операх М. Глинки, Дж. Верді, Дж. Россіні. Автор опери «Запорожець за Дунаєм». С. Гулак-Артемовський 

Ідейний і художній рух в культурі кінця XVIII – першої половини XIX ст., в основі якого лежить духовне життя людини, воля творчої особистості, інтерес до національної культури і фольклору, ідеалізація минулого, – це романтизм 

У якому році вийшла у світ перше видання збірки поезії Т. Шевченка «Кобзар»? 1840 р. 

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела?

«Місцем його заснування було обрано місто…, де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий імператорським університетом на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності…» Київський університет 


Встанови відповідність між історичними діячами і фактами їх біографії.

 • В. Каразін – винахідник, агроном, метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету, 
 • М. Максимович – ботанік, етнограф, укладач збірок українських народних пісень, 
 • М. Остроградський – математик, член Петербурзької, паризької. Римської та Туринської академії наук, 
 • М. Костомаров – історик, професор Київського університету, автор праці з історії козацької України, член Кирило-Мефодіївського братства

Хто був автором виданої у 1842-1843 рр. у Москві «Истории Малороссии»? М. Маркевич 

Першим ректором університету Св. Володимира в Києві був М. Максимович 

Яка частина населення Києва жила в убогих хатинах з «кошачими» вікнами, через які майже не прони­кало сонячне проміння робітники 

Якому діячу культури відповідає наведена характеристика? «Один із перших українських композиторів-професіоналів у Галичині. Автор музики до Державного гімну України». М. Вербицький 

Які міста були центрами театрального життя в першій половині 19 ст.? Полтава та Харків 

Розвиткові якої науки сприяла діяльність Д. Бантиш-Каменського? історії 


Встановіть відповідність між назвою твору та його автором.

 •  «Наталка-Полтавка»  І. Котляревський, 
 • «Чорна рада» П. Куліш, 
 • «Сватання на Гончарівці» Г. Квітка-Основ’яненко, 
 • «Пан та собака» П. Гулак-Артемовський

Промисловий переворот та початок національного відродження – тест

Який новий вид підприємств прийшов на зміну кріпосницькій мануфактурі внаслідок промислового перевороту? капіталістичні фабрики 

Який порт на півдні України на початку ХІХ ст. отримав статус «порто-франко»? Одеса 

Яку назву носить заміна мануфактурного виробництва з ручною ремісничою технікою великим машинним фабрично-заводським виробництвом з найманою працею робітників? промисловий переворот 

Як називається категорія людей, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись до власників виробництва? наймані працівники 

Із публікацією якого твору пов’язують початок українського національного відродження? «Енеїда» І. Котляревського 

Яке місто на початку ХІХ ст. стало важливим центром національного відродження? Харків 

Яку назву має торгово-візницька діяльність, пов’язана із продажем солі, в’яленої риби, тощо. чумакування 

Чим було зумовлено зростання кількості міського населення? збільшенням кількості промислових підприємств 

Які галузі промисловості були найбільш поширені в Наддніпрянській Україні в 1 пол. ХІХ ст.? цукрова, вугільна, машинобудівна 

Учасниками Кирило-Мефодіївського братства були … М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський

Тест Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Що таке уніфікація? зведення до єдиного зразка 

Які українські землі на початку ХІХ ст. належали Австрійській імперії? Галичина, Буковина, Закартпаття 

До складу якого королівства входило Закарпаття? Угорського 

Чи враховував адміністративно-територіальний поділ панівних імперій географію національного розселення українців? ні 

Населення якої національності переважно населяло західну Галичину? поляки 

Яке козацьке військове формування воювало на боці Росії у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр.? Чорноморське 

Яку назву має територія компактного проживання євреїв у Російській імперії? «смуга осілості» 

Представники яких станів переважали у соціальному складі українців обох імперій ? селяни 

В якому році війська Наполеона Бонапарта вторглися в Російську імперію? 1812 р

Чисельність якого суспільного стану різко збільшилась після промислового перевороту? міщани 

В якому році було ліквідовано Азовське козацьке військо? 1864 р. 

Як ставились до Наполеона представники течії консерваторів? не довіряли Наполеону 

Як називалася адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на зразок області, краю тощо? губернія 

Розвиток України в XIX ст. відбувався відповідно до загальноєвропейських процесів. Так 

Яка суспільна верства стала рушієм національного відродження на українських землях в ХІХ ст.? інтелігенція 

Як називається культурно-політич­ний процес, у ході якого етнос (народ) починає від­чувати себе як нація? національне відродження 

До складу яких держав належали українські землі на початку ХІХ ст.? Російської та Австрійської імперій 

Губернії поділялись на повіти 

Як звали кошового отамана, що перейшов на бік Російської імперії у 1828 р.? Йосип Гладкий 

Як ставились до Наполеона представники течії автономістів? сподівались на скасування кріпацтва та запровадження прогресивного законодавства

Який суспільний устрій Кирило-Мефодіївці вбачали ідеальним? федерацію слов’янських народів 

Що таке промисловий переворот? перехід від мануфактури до фабрики

Що стало наслідком кризи феодально-кріпосницької системи на поч. ХІХ ст.? соціальні протести

Яку назву носить група людей, члени якої мають спільну назву, елементи культури, спільну історичну пам’ять  і пов`язують себе зі спільною територією – етнос

Із публікацією якого твору пов’язують початок українського національного відродження? «Енеїда» І. Котляревського

Який новий вид підприємств прийшов на зміну кріпосницькій мануфактурі внаслідок промислового перевороту? капіталістичні фабрики

Якими були форми боротьби братчиків? лекції, художні твори

Який наслідок мало збільшення кількості промислових підприємств? зростання кількості міського населення

Як називається категорія людей, які живуть за рахунок того, що продають свою працю, наймаючись до власників виробництва? наймані працівники

Розподіл території України між двома імперіями на Східну (Російську) й Західну (Австрійську)

Після Андрусівського договору між Річчю Посполи­тою та Московією (1667 р.) територія України до кінця XVIII ст. залишалася розділеною по Дніпру на Лівобережжя з Києвом (під владою Російської імперії) і Правобе­режжя (у складі Речі Посполитої).

Після російсько-турецьких війн (1806–1812, 1828–1829 рр.) і трьох поділів Польщі ( 1772, 1793, 1795 ) українські землі опинилися в складі двох держав — Російської та Австрійської імперій.

Росії належали Ліво­бережна Україна, Слобожанщина, Правобережжя й Південна, або Степова Україна. До Австрії відійшли Галичина, Буковина та За­карпаття.

Австрійська імперія зосередила у своїх руках Західну Україну, яка становила 20% українських територій, де мешкало 3,5 млн мешканців. Російська імперія захопила 80% території і 8,2 млн мешканців.

Українські землі в складі Російської імперії

Уніфікація — зведення різноманітних виявів життя в різних національних районах держави до єдиних, затверджених імперською владою, зразків.

Українські землі були поділені на дев’ять губерній — по три в кожному регіоні: Харківська, Чернігівська й Полтавська — на Слобожанщині та Лівобережжі; Київська, Подільська й Волинська — на Правобережжі; Катеринославська, Херсонська та Таврійська — у Південній (Степовій) Україні.

[table “” not found /]

Губернатора призначав імператор. Губернії поділялись на повіти, на чолі повіту стояв справник.

Генерал-губернаторство — адміністративно-територіальна й політична одиниця в Російській імперії. Складалося з однієї або кількох губерній під управлінням генерал-губернатора.

Губернія — адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії на зразок області, краю тощо. Губернію очолював губернатор, який поєднував адміністративні, судові та фінансові функції.

Повіт — адміністративно-територіальна одиниця, що існувала на українських, а також польських, литовських і білоруських землях від другої половини XIV ст.

Адміністративно-територіальний поділ у Російській імперії не враховував географії національного розселення.

Українські землі в складі Австрійської імперії

Закарпаття залишилося в складі Угорського королівства, яке було частиною Австрійської імперії.

Галичина разом із деякими польськими землями стала окремим краєм із центром у Львові — Королівством Галичини та Лодомерії.  Подіялась на 12 округів.

До 1849 р. на правах окремого округу до складу Королівства Галичини та Лодомерії входила Буковина, надалі вона стала окремою провінцією.

Адміністративну владу в Галичині здійснював губернатор, якого призначав імператор з резиденцією у Львові. У Львові було дозволено скликати сейм, до якого обиралося дворянство та верхівка духовенства.

Австрійський уряд створював умови для протистояння українців із поляками й румунами, сподіваючись, що це послабить австро-українські суперечності


Етнос — група людей, члени якої мають спільну назву, елементи культури, спільну історичну пам’ять і пов’язують себе зі спільною територією.

Народність — історична спільнота людей, які мають спільну мову, територію, елементи спільної культури.

Нація — історична спільнота людей, сформована на основі спільності території, яку вони населяють, мови, особливостей культури, характеру, економічних зв’язків.

Процес національного відродження відбувався протягом трьох етапів: першого — академічного (наукового), другого — культур­ницького (українофільського) й третього — політичного.

У соціальному складі українців обох імперій переважали селяни, нечисленною була аристократія та світська інтелігенція. 

«Смуга осілості» — територія компактного проживання євреїв у Російській імперії, визначена царським урядом із метою запобігання проникненню їх до великоруських губерній і захисту російського підприємництва від єврейської конкуренції.

Кирило Розумовський – історія України 8 клас

Про кого йдеться в уривку? «Останній гетьман Лівобережної України; намагався впровадити ряд реформ, метою яких було посилення автономії Гетьманщини». Кирило Розумовський 


Вкажи місто, що було резиденцією гетьмана Кирила Розумовського –  Батурин


Якому органу управління передавалося керування справами Гетьманщини після усунення Кирила Розумовського? Другій Малоросійській колегії 


Встанови відповідність між іменами гетьманів та заходами, які вони здійснили:

 • Д. Апостол → визначено точний розмір бюджету Гетьманщини, 
 • К. Розумовський → військова реформа, 
 • П. Полуботок → намагався ліквідувати Малоросійську колегію, 
 • І. Скоропадський → керувався у своїй діяльності «Решительним» указом Петра І

Вкажи ім’я гетьмана, який був «обраний» після «Правління гетьманського уряду». Кирило Розумовський 


В якій церкві, збудованій на кошти Д. Апостола, його поховано? Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях 


Співстав дати та події.

 • 1764-1786 рр. → Друга Малоросійська колегія, 
 • 1722-1724 рр. → «гетьманування» П. Полуботка, 
 • 1722-1727 рр. → Перша малоросійська колегія, 
 • 1734-1750 рр. → Правління гетьманського уряду

Прочитай уривок і познач рік, коли відбулася описана подія. «Понад рік тривали допити української старшини в Петербурзі. Проти наказного гетьмана було розпочато судову справу за звинуваченням у державній зраді – таємних зв’язках з гетьманом в еміграції Пилипом Орликом. Одначе судовий процес так і не відбувся, бо 18 грудня в Петропавлівському казематі помер Павло Полуботок». – 1724 р. 


Познач стан процесу перетворення України на провінцію Російської імперії за часів гетьмана Данила Апостола. –  пригальмувався


В яких роках П. Полуботок був наказним гетьманом України? 1722-1724 рр. 

Історія України