Історія України 10 клас відповіді на тести

Вкажіть на основі документа, як називалася тактика нацистських загарбників: «Вищому керівництву військ СС і поліції в Україні… не­обхідно добитися, щоб при відході з районів України не за­лишалося жодної людини, жодної голови худоби, жодного центнера зерна, жодної рейки, щоб не вціліло жодного бу­динку, жодної шахти, яка б не була виведена з ладу на довгі роки, щоб не залишилося жодної не отруєної криниці. Про­тивник повинен мати дійсно тотально спалену та зруй­новану країну…» «Спалена земля»

Яке місто було звільнено від окупантів 6 листопада 1943 р.? Київ

Позначте подію, яка свідчить про розгортання руху Опору в Україні та стосується діяльності ОУН–УПА: Ухвалення «Акта відновлення Української держави»

Позначте, коли стався вступ радянських військ у межі України під час корінного перелому у війні: грудень 1942 р.

У роки Другої світової війни українськими вченими налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків

Примусове виселення кримських татар з Криму відбулося у… Травні 1944 р.

У  якому  році А. Гітлер  заявив: «Швидше Дніпро потече назад, ніж росіяни подолають його — цю могутню водну перепону у 700-900 метрів зав­ширшки, правий берег якої являє собою ланцюг безперервних дотів, природну непри­ступну фортецю»? 1943

Коли Київ визволено від нацистських загарбників? 6 листопада 1943 р.

Позначте, коли закінчилося вигнання гітлерівців з сучасної території України: 28 жовтня 1944 р.

Протягом років, що передували Другій світовій війні, українські землі перебували у складі чотирьох держав… СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини


Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю в період Другої світової війни

Я. Стецько → голова українського уряду, створеного у Львові 30 червня 1941 р.,

Т. Боровець → командир незалежних партизанів, що називав себе Тарасом Бульбою,

І. Черняховський → командувач армій і фронтів, двічі Герой Радянського Союзу, загинув у 1945 р.,

І. Кожедуб → пілот, тричі Герой Радянського Союзу


Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю в період Другої світової війни.

 М. Кирпонос → командувач Південно-Західного фронту в 1941 р.,

О. Ольжич → один з керівників ОУН(м), що загинув у 1944 р.,

С. Тимошенко → командувач Українського фронту в 1939 р.,

С. Ковпак → командир партизанського з’єднання, двічі Герой Радянського Союзу


Учасники українського руху Опору проти німецьких окупантів у 1941–1942 рр. – оунівці та радянські партизани: були вороже налаштовані один до одного через ідеологічні розбіжності

Яка із вказаних подій не пов’язана з діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН) у роки Другої світової війни? Створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

Вкажіть назву плану, пропущену в тексті: “На окупованій території німецькі загарбники розпочали реалізацію плану…, який передбачав онімечення східних земель”.«Ост».

Масове вбивство біля 7 тис. жителів українського села нацистськими та угорськими окупантами в історії отримало назву Корюківської трагедії

Позначте рису, яка характеризує «новий порядок» в Україні. Широке застосування репресій проти мирного населення

Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася… «Поліська Січ»

Національний уряд, утворений відповідно до Акту проголошення відновлення Української Держави, очолив… Я. Стецько

Нерівне протистояння між Червоною армією і агресором у 1941–1942 рр. серед іншого мало наслідком… зрив німецького плану «блискавичної війни»

З протестами стосовно жорстокого поводження з євреями виступив мит­рополит УГКЦ… А. Шептицький

Проголошення Акту відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. стало можливим … у результаті цілеспрямованих дій ОУН(Б)


Які події призвели до появи наступного наказу головного командування УПА?

«а) …залишатися на місці і вести активну підготовку до збройного повстання проти радянської влади;

б)   активізувати антирадянську агітацію серед населення, бійців Червоної армії, осіб, які прибули зі Сходу, та інших народностей СРСР…

в)   зробити запаси продовольства, одягу, зброї, використавши з цією метою відступ німецьких військ;

г)    не дати змоги радянській владі укріпитися на відвойованій території ні ідейно, ні в господарському плані…»

Вступ Червоної армії на території, контрольовані УПА


Позначте прізвище генерала, який очолював Південно-Західний фронт на початку радянсько-німецької війни. М. Кирпоніс.

Північна Буковина увійшла до складу УРСР в … 1940

Прізвище генерала, який очолив Український фронт у вересні 1939 р. С. Тимошенко.

Позначте рішення Народних зборів Західної України у 1939 р. Декларація про возз’єднання.

Радянська влада заборонила діяльність усіх політичних партій і гро­мадських об’єднань, кооперативів, насамперед… «Просвіти».

Яку подію мав на увазі А. Гітлер, виступаючи перед представниками генералітету німецької армії: «Вважайте це шлюбом за розрахунком!»? Підписання з СРСР договору про ненапад

Широкомасштабні репресії проти населення України, наростаючи, тривали аж до нападу… Німеч­чини на СРСР.

Договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом 23 серпня підписав від імені уряду СРСР… В. Молотов.

У червні 1940 р. уряд СРСР примусив румунську владу повернути загарбані нею у 1918 р. території Бессарабії і Північної Буковини

Коли було прийнято документ, в якому міститься наступне положення: «Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України»? 30 червня 1941 р.

Які області були утворені на українських землях, що були приєднані до УРСР у 1939-1940 рр.? Львівська, Тернопільська, Волинська, Дрогобицька, Рівненська, Черні­вецька, Станіславська, Ізмаїльська

Вкажіть президента Карпатської України. А. Волошин. 

Війська якої країни окупували територію Карпатської України в березні 1939 р.? Угорщини

У якій країні щодо українського населення здійснювалася політика пацифікації? Польщі

За умов зростаючої загрози з боку Німеччини у другій половині 1930-х років Українське народно-демократичне об’єднання перейшло на позицію компромісу з урядом, відповідно до якого влада припиняла антиукраїнську політику, а УНДО – антипольську пропаганду. Як називався компроміс між УНДО та польським урядом? Нормалізація

У якій країні на українських землях масово розселялися осадники? Польщі

Для якого року були характерними події, описані в уривку джерела: «У селі Копилів Сокольського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після зни­щення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: «Хай живе Пілсудський!»? 1930 

Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади якої процитовано: «У часи вольної боротьби лише національна диктатура, витворена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»? 1929

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до…» Королівства Румунія 

Що стало причиною до зникнення радянофільських поглядів лідерів украї­нських політичних партій на західноукраїнських землях? Голодомор 1932–1933 рр. та політичні репресії в УСРР. 


Яка подія спонукала до прийняття наступного документа? Розчленування і ліквідація Чехословаччини. 

 1.  Карпатська Україна є незалежна Держава.
 2. Назва Держави є: Карпатська Україна.
 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської  України.
 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.
 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта…»

Оберіть міста, що у міжвоєнний час перебували у складі Румунії. Чернівці, Хотин, Ізмаїл та Білгород-Дністровський

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель? Штучне стримування промислового будівництва та розвитку. 


Встановіть відповідність між політичними течіями Закарпаття та їхніми цілями в 1921–1939 рр.

Мадярофіли → виступали за приєднання Закарпаття до Угорщини, Українофіли → виступали за об’єднання всіх українських  земель в єдину незалежну державу, Комуністи → виступали за автономію краю, а в перспективі – за приєднання Закарпаття до Радянської України, Русофіли → виступали за надання краю автономії


Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

 • Північна Буковина та Південна Бессарабія → королівство Румунія,
 • Наддніпрянщина та Слобожанщина → Українська PCP,
 • Східна Галичина та Західна Волинь → Польська республіка,
 • Закарпаття → Чехословацька республіка

Як називали людей, які отримували від Польської держави земельні наділи на Волині та Галичині? осадники

До якої політичної партії входив Августин Волошин під час свого прем’єрства? Християнська народна партія

Проголошення незалежності Карпатської України відбулося 15 березня … 1939

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби? Організація українських націоналістів (ОУН)

Позначте назву єдиної легальної української політичної партії на Буковині в 1927-1938 рр. Українська національна партія

Яка організація була попередницею ОУН? УВО

У результаті розпаду якої держави у березні 1939 р. постала Карпатська Україна? Чехословаччини


Історик Я. Грицак у «Нарисах історії України» зазначав: «…Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для де­мократичного устрою тих держав, які виникли в центральній та східній Європі після Першої світової війни…».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у 1920–1930-ті рр. стала «єдина, хто більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію» стосовно українців? Чехословаччина


Який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії  у складі Чехословаччини? Сен-Жерменський.

Які українські землі перебували у складі Чехословаччини у 1918-1939 рр.? Підкарпатська Русь

Яке висловлювання є правильним? Найбільш організованим український національно-визвольний рух був у Східній Галичині

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю? укладення Мюнхенської угоди


Встановіть відповідність між змістом і поняттями.

 • Поліцейські заходи польського уряду з приборкання українського руху в Галичині. → пацифікація,
 • Політика планомірного заселення українських земель польськими колоністами. → осадництво,
 • Поділ великих земельних угідь на ділянки для продажу або надання їх у добровільне чи примусове користування. → парцеляція,
 • Угода між польським урядом і УНДО про примирення. → нормалізація

Встановіть відповідність між державами та українськими землями, що перебували в їх складі в 1921-1939 рр.

 • Чехословаччина → Закарпаття,
 • Румунія → Північна Буковина, Південна Бессарабія,
 • СРСР → Східна Волинь, Поділля,
 • Польща → Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Підляшшя

Польські цивільні колоністи-переселенці, ветерани Війська Польського, які отримали земельні наділи та оселились на теренах Західної України (Волині та Галичини) з метою активної полонізації територій, що відійшли до Польщі внаслідок польсько-української та радянсько-польської воєн. осадники

Уряд якої країни вживав упродовж 1920-1930-х рр. описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, дере­вину на будівництво, грошей чимало». Польщі

Як можна назвати політику Польщі щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період? Полонізація

Згідно з яким міжнародним правовим актом Волинь остаточно увійшла до складу Польщі? Ризька угода 1921 р.

Українська військова організація (УВО) стала основою для створення …   ОУН

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв у місті… Львів

Що стримувало приток інвестицій в галицьку промисловість у 1920-х роках? відсутність великих промислових підприємств

Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті роки була… Засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ).

Визначте дату створення Організації українських націоналістів. 1929

Урядова політика, спрямована на утихомирення, замирення локалізованих етносів (національних меншин), мала назву… пацифікація

У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»? Польщі

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих карних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна», – в уривку джерела йде мова про… Проведення акції «пацифікації».

Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих, що здійснювалася у 1920-ті рр… Стала вагомим чинником утвердження комуністичної ідеології.

У результаті культурної революції 1920–1930-х рр…. розв’язано завдання ліквідації безграмотності

Що таке Вільна академія пролетарської літератури? Літературна організація.

«Закон про п’ять колосків» був складовою політики… Масових репресій проти селянства.

Що найбільш вплинуло на зміни соціальної структури населення УСРР у 1930-ті рр.? Політика радянської модернізації.

Уривок джерела, що характеризує часи Голодомору: «Врожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, допоки не залишились без фунта хліба», – можна використати для пояснення його: причин

Оберіть ознаки соцреалізму: А, Б, В

 • А) вихваляння більшовицької партії
 • Б) створення позитивного образу життя у Радянському Союзі
 • В) безконфліктність
 • Г) реальне зображення радянської дійсності
 • Д) викривання злочинів комуністичного режиму
 •  Е) значна увага до внутрішнього світу людини, його переживань та думок

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках? «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствах куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».

Зрощення правлячої більшовицької партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю партійно-державного апарату за суспільно-політичним життям і економічною сферою в Україні в 1920-1930-х рр. свідчило про … зміцнення тоталітарного ладу

Прочитайте уривок із книги Р. Конквеста «Великий терор» і виконайте завдання.

«Терор був настільки загальним і настільки «скорострільним», що законні  органи влади розпалися. В  українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. …навіть формальна партійна і радянська робота завмерла». У цитованому уривку Р. Конквест указав на… масштаби та наслідки терору

«Шахтинська справа», справа «СВУ» та інші судові процеси в УСРР мали… Створити образ «внутрішнього ворога», з яким слід вести нещадну боротьбу.


Встановіть послідовність між явищами періоду радянської модернізації та його наслідками:

 • колективізація → ліквідація індивідуального селянського господарства,
 • індустріалізація → перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським,
 • культурна революція → нав’язування суспільству комуністичної ідеології,
 • масові репресії → насадження у суспільстві атмосфери страху

Встановіть відповідність між роками і урядовими заходами:

 • 1922 р. → кампанія комуністичної влади, яка обернулася тотальним пограбуванням пам’яток української культури,
 • 1934 р. → перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва,
 • 1937 р. → завершення колективізації на території УPCP,
 • 1929 р. → рік «великого перелому», згортання непу в УСРР

Історія України відповіді на тести 10 клас

До якого заходу вдалася радянська влада під час голоду 1921-1923 рр? Замовчування наявності голоду.

У якому році 1-й з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу PCP та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР? 1922

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР? 1923

 Хто був головою раднаркому УСРР у період запровадження НЕПу? X. Раковський 

Вкажіть, внаслідок якої події відбувся вступ України до СРСР встановлення радянської влади в Україні 

Вкажіть, які з названих положень відображають погляди українських націонал-комуністів. – 123

 1. Будуючи радянську владу в Україні, треба враховувати національні особливості, перш за все її демократизм, витоки якого в козаччині.
 2. Майбутня радянська держава має бути за устроєм конфедерацією або федерацією.
 3. Забезпечення повного права націй на самовизначення.

Яке з висловлювань є правильним? центральне партійно-радянське керівництво сприяло створенню умов для розвитку ринкових відносин в УСРР, удавшися до заходів «нової економічної політики» 

Уособленням якої політики партійно-державного керівництва УСРР був М. Скрипник? «Українізації». 

У якому уривку з історичних джерел відображено одну з причин впровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики коренізації? «Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас… віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі…»

Які зміни відбулися в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики? дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції 

Що змусило лідера більшовиків В. Леніна зробити таку заяву: «Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою»? Провал політики «воєнного комунізму». 

Позначте частину України, яку, головним чином, охопив голод 1921–1923 рр. Південь

Коли в Україні стався Голодомор? 1932–1933 рр.

Вкажіть, що мала на меті радянська влада, законодавчо закріплюючи в 1932 р. такі норми:

«…Застосовувати як міру судової репресії за розкрадання (крадіжку) колгоспного та кооперативного майна найвищу міру соці­ального захисту – розстріл з конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшуючих обставинах позбавленням волі на строк не нижче 10 років з конфіскацією майна». додаткове вилучення зерна у селян

Коли було проголошено курс на суцільну колективізацію сільського господарства? 1929

Вкажіть правильне твердження. Наслідками індустріалізації в Україні стали докорінна реорганізація промисло­вості та суттєві зрушення у провідних галузях важкої промисловості.

У жовтні ….. в Києві було скликано Всеукраїнський православний церков­ний соборякий створив Українську автокефаль­ну Православну церкву (УАПЦ) на чолі з митрополитом Василем Липківським. 1921

Про наслідки якого лиха доповідав італійський консул у Харкові Сержіо Граденіго послу Італії у Москві?

«Наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація цієї країни, що призведе до зміни її етнографічного характеру. В майбутньому і, либонь дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про український народ, а то й про українську проблему, бо Україна стане де-факто територією з переважно російським населення». Голодомор 1932-1933 рр.

У радянській державі єдиною силою, яка надала в період масового голодомору 1921–1923 рр. від­чутну допомогу, була… Православна церква.

У складі якої республіки було створено Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку? УРСР.

Комуністична влада заходилася нещадно грабувати храми, особливо в Україні. Підставою був декрет від  22 лютого…, підписаний  М. Калініним.    1922

Про поширення якого явища йде мова в уривку газетної статті?

«Змагання кращих гірників Донбасу знайшло відгук і на Горьківському автозаводі. Коваль Бусигін поставив небувалий в історії ковальської справи рекорд продуктивності праці…». стаханівського руху

Другу п’ятирічку Й. Сталін оголосив «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії». Почалося масове нищення культових споруд. Який із зазначених відомих храмів часів Київської Русі був зруйнований у цей період? Михайлівський Золотоверхий собор

Про який освітній заклад йде мова в уривку джерела?

«Молода республіка гостро потребувала спеціалістів… Для мене, так як і для тисяч інших моїх товаришів, направлення… яке дала нам профспілка, стало пе­репусткою в життя. Для більшості… вчитися було дуже важко. Майже всі ми у кращому випадку мали найнижчу освіту… Закінчивши його, я вступив Інститут сільського господарства» рабфак

У 1939 р. група літераторів з України – М. Рильський, М. Бажан, В. Сосюра, П. Тичина, А. Малишко та інші – створили колективну поему «Наш рідний Сталін». Що штовхнуло їх на такий крок? Бажання врятуватися від репресій.

Жертвою якої репресивної акції  у 1930-х рр. став український громадсько-політичний і державний діяч Сергій Єфремов? Справа «СВУ».

Який з названих київських храмів був зруйнований у 1930-ті роки? Михайлівський Золотоверхий собор

Яка політика, на думку вчених, «…мала зміцнити новоутворену державну структуру – Радянський Союз: наданням прав «культурно-національної автономії», бодай частково компенсувати республікам втрату політичного суверенітету»? «Коренізація».

В якому році в СРСР відбувся судовий процес «Шахтинська справа»? 1928

Чим пояснюється підтримка у 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою? Прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму.

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до… Конфіскації всього продовольства та посівного фонду, припинення постачання товарів.

Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) процес над Спілкою визволення України;                          

Б) утворення СРСР;        

В) «закон про п’ять колосків»; 

Г) органи ДПУ обвинуватили УАПЦ в антирадянській діяльності. 

Б, Г, А, В.

Які причини зумовили соціальні зміни у структурі населення України у 20-30-ті рр. XX ст.?

1. Соціалістична модернізація.

2. Міграційні процеси через стихійні лиха.

3. Насильницьке винищення окремих соціальних груп.

4. Значна еміграція за кордон.

5. Часта зміна влади.

1, 3.

Які соціальні прошарки зникли в радянському суспільстві на кінець 1930-х рр.? підприємці і промисловці, селяни-власники

Позначте назву процесу, сфабрикованого ОДПУ, за яким було репресовано академіка Української академії наук Сергія Єфремова. процес над «Спілкою визволення України»

З якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 1930-ті рр.? ліквідувати реальних і потенційних противників радянської влади, од­ноосібної влади Й. Сталіна всередині країни

Історія України 10 клас тест

Що із перерахованого не є ознакою «воєнного комунізму»? відновлення права власності на землю 

Вкажіть мету Першого Зимового походу Армії УНР. Продовження збройної боротьби за незалежність України у партизанському форматі. 

Яка партія була правлячою у радянській Україні в 1919 р.? КП(б)У. 

Масштабні масові репресії, грабунки  та насильства проводила ЧК

Держава, проголошена більшовиками в Україні у 1919 р., називалась УСРР 

Як називалась держава, проголошена більшовиками в Україні у 1919 р.? УСРР

В Україні вдруге було встановлено радянську владу в 1919 р. 

Оберіть армію, яка не брала участі у воєнно-політичних подіях в Україні у 1919 р. Армія Грузинської демократичної республіки.

31 серпня 1919 р.  о 10-й годині ранку українське військо визволи­ло від більшовиків Київ.

Вкажіть, які заходи передбачала продовольча диктатура, встановлена в Україні більшовиками у 1919 р.

 1. Введення продрозкладки.
 2. Заборона приватної торгівлі продуктами харчуван­ня.
 3. Створення комітетів бідноти.
 4. Відкриття пунктів безкоштовної видачі про­дуктів харчування.
 5. Передання Наркомпроду УСРР усіх прав на заготівлю та роз­поділ продовольства в Україні.

1, 2, 3, 5

УНР 24 вересня 1919 р. оголосила війну Денікіну

Політика «воєнного комунізму» базувалася на системі примусу і тотального контролю за суспільством 

Історія України 10 клас відповіді на тести

 • 18 грудня 1917 року Курултай сформував національний уряд – Директорію – на чолі з Номаном Челебіджиханом
 • Кримська Народна Республіка —державне утворення на Кримському півострові, що було проголошено в Грудні 1917 р.
 • Сто років тому головою Курултаю як постійно діючого парламенту кримськотатарського народу був обраний письменник Асан Сабрі Айвазов
 • У якому місті було проголошено радянську владу в Україні у грудні 1917 р.? Харків
 • Тимчасовий уряд Росії видав «Тимчасову інструкцію для Генерального Секретаріату» в Серпні 1917 р.
 • Раднарком оголосив війну Українській Центральній Раді, яка з цього дня перебувала в стані війни з РНК Росії, у грудні 1917 р.
 • «…Хай буде вільною Україна. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядку­вати своїм життям». – червень 1917
 • Незмінним командиром куреня, пізніше Окремого кор­пусу Січових Стрільців із січня 1918 року був Євген Коновалець
 • Що стало основним підсумком українського державотворчого процесу в період з березня по грудень 1917 р.? Проголошення автономії України
  • Укажіть, хто написав твір «Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Української Центральної Ради, відзначив, що «вона ставила національно-державну ідею значно вище за соціальну»  Володимир  Винниченко
  • Створення якого національного військового формування стало наслідком «українізації багнета» в період діяльності Української Центральної Ради у травні 1917 р. Полк ім. Б. Хмельницького
  • На які губернії поширював свою владу Генеральний секретаріат УЦР згідно з «Тимчасовою інструкцією…» Тимчасового уряду Росії? Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, Чернігівську
  • Вкажіть, як відреагувала УЦР на збройне повстання більшовиків у Петрограді. засудила більшовицький переворот
  • Вкажіть, коли було прийнято документ, де проголошувалося: «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою… До Установчих зборів України вся власть … належить нам, Українській Центральній Раді і нашому правительству — Генеральному Секретаріатові України» 7 листопада 1917 р. 
  • Вкажіть, що було причиною конфлікту УЦР з німецько-австрійською адміністра­цією. Втручання німецько-австрійської адміністрації у внутрішні справи держави 
  • Вкажіть, що було основним змістом І Універсалу УЦР. Підтверджувалась автономія України 
  • Укажіть діяча, про якого йдеться в цитованому документі: «Він залишався романтиком, навіть очолюючи перший український уряд, Генеральний секретаріат, він жив більше емоціями та образами, ніж реаліями повсякденного життя. Пафосом, його революційним ідеалізмом, були просякнуті навіть акти державної ваги – Універсали Центральної Ради, до творення яких він мав безпосереднє відношення». Володимир Винниченко 
 • Українська Центральна Рада ….. прийняла Конституцію УНР, в якій зазначалося, що Україна є державою суверенною, самостійною і ні від кого незалежною. 29 квітня 1918 р. 
 • Вкажіть, що проголосив IV Універсал УЦР – Незалежність УНР 
 • Вкажіть, що засвідчив Брест-Литовський мирний договір.
 • 1. Економічні зобов’язання УНР щодо Німеччини та її союзників. 2. Визнання України як незалежної держави країнами Четверного союзу. 3. Звільнення Украї­ни від влади більшовиків. 4. Встановлення радянської влади в Україні. 1, 2, 3 
 • Наслідком укладення Брест-Литовського мирного договору для України було відновлення влади Української Центральної Ради 
 • Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради? «Автономію Україні!» 
 • Якого договору стосується цитований документ?
 • «Строго таємно. З огляду на сучасний брак харчових продуктів… мир з Україною має бути підписаний якнайскоріше… На випадок, якби Україна попросила військової допомоги проти російських максималістів, то таке прохання можливо задовольнити. За це Україна зобов’язується до якнайскорішої поставки хліба…» Брест-Литовського договору між УНР, Німеччиною та її союзниками 
 • Встановіть відповідність між політичними діячами та посадами, які вони обіймали в період Української революції. М. Грушевський → голова Української Центральної Ради, С. Петлюра → секретар військових справ УЦР, В. Винниченко → голова Генерального Секретаріату УЦР, С. Єфремов → секретар міжнаціональних справ УЦР
 • Встановіть відповідність між датами і подіями грудень 1919 р. → залишки корпусу Січових стрільців зібралися у Новій Чарториї, де Стрілецька Рада прийняла рішення про розпуск січової формації., грудень 1917 р. → І Всеукраїнський з’ їзд рад у Харкові. Проголошення радянської влади в Україні, серпень  1920 р. → Євген Коновалець зібрав у Празі своїх старшин першого куреня УСС і утворив Українську Військову Організацію (УВО)., лютий 1917 р. → в Криму виникли нові партії та рухи, у тому числі кримськотатарські «Національна партія» (Міллі-фірка)
 • До складу якої держави потрапила Північна Буковина у 1918 р.? Румунії
 • Назвіть головну базу військ Антанти у Криму. Севастополь
 • Гетьманський переворот відбувся в… квітні 1918 р. 
 • Вкажіть, який уряд видав документ, де йшлося: «Героїчним поривом українського озброєного трудового народу зметено з лиця землі української руйнуюче поміщицько-монархічне панування – гетьманщину». Директорія
 • Яка подія сприяла проголошенню наступної декларації Директорії УНР? «Уповноважена силою і волею трудящих класів України – Верховна Влада Україн­ської Народної Республіки – Директорія, цими заходами довершила перший акт соціального та національно-політичного визволення українського народу. Слідуючим етапом нашої революції є творення нових, справедливих, відповідних до реального відношення сил у державі, соціальних і політичних форм». Повалення гетьманської влади і вступ Директорії до Києва. 
 • Першим президентом Української академії наук, створеної 1 листопада 1918 р., було обрано… Володимира Вернадського 
 • Як називався законодавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Національна Рада. 
 • Як називався виконавчий орган влади Західноукраїнської Народної Республіки? Державний секретаріат. 
 • Вкажіть, створення якої держави проголошував наступний документ? Український народе! …Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на україн­ських землях бувшої Австро-Угорської імперії Українська Держава і її найвища влада, Українська Національна Рада. – ЗУНР. 
 • Яку назву мала армія ЗУНР? Українська галицька армія
 • Вкажіть, хто був головою гетьманського уряду. Федір Лизогуб 
 • Держава гетьмана П. Скоропадського називалася… Українська Держава. 

Історія України Універсали

Укажіть Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:

«Український народе!.. Ми, Українська Центральна Рада, твоєю во­лею, в ім’я творення ладу в нашій країні, в ім’я рятування всієї Росії, оповіщаємо: віднині Україна стає Українською Народною Республікою». III Універсал 

Хто був лідером самостійників на початку Української революції? М. Міхновський 

У якому році відбувався процес «українізації» частин російської армії? 1917

Укажіть, на яку роль претендувала Українська Центральна Рада під час створення в березні 1917 р. Громадського політичного центру 

Українська Центральна Рада створена в… березні 1917 р. 

Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь і від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих понижень, яких зазнала у передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернула, без всякої офіційної відповіді,.. до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило і ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана у джерелі подія стала приводом до… Проголошення І Універсалу УЦР

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ? Брестського 

Яка подія в Росії вплинула на рішення УЦР прийняти III універсал? Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді

Якій події В. Винниченко у своїх мемуарах дав таку оцінку: «воістину генеральний огляд революційних і національно-визвольних сил», «перший крок відродження нації на шляху державності», «перший камінь у будові української державності»? проведення Всеукраїнського національного конгресу

Про який український форум В. Винниченко писав наступне: «Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому переведенні її в життя». Український національний конгрес

Чи правильні твердження?

 1. Розгортання подій Української революції в березні–травні 1917 р. проходило переважно під гаслом автономії України.

2. Діяльність Генерального секретаріату в червні–серпні 1917 р. ускладнювалася збройною боротьбою Центральної Ради з Тимчасовим урядом.

Тільки 1 твердження правильне

Проголошення Центральною Радою Першого Універсалу спричинене … відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію

Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

З яким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «Сірий клин», «Зелений клин»? аграрною реформою Столипіна 

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена революційними подіями 1905—1907 рр.

В якому році відбулось відкриття першої «Просвіти» в Наддніпрянській Україні? 1905 р.

Під якими гаслами розгортався український національний рух у Східній Гали­чині на початку XX ст.?  «запровадження загального виборчого права», «надання автономії Східній Галичині», «створення українського університету»

Під час проведення Столипінської аграрної реформи заохочувалося створення хуторів і відрубів 

Яке з висловлювання є правильним? у роки революції 1905-1907 рр. у Наддніпрянській Україні стали вини­кати культурно-просвітні товариства «Просвіти»

Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи? заохочення створення селянами хуторів і виділення відрубів 

Вкажи причину, із якої було вчинено замах на життя намісника Галичини А. Потоцького. масові порушення та акти насильства з боку польської адміністрації краю під час проведення виборів до Галицького сейму

Познач прізвище організатора «сокольсько-січового» молодіжного руху. І. Боберський 

Встановіть відповідність  між характеристиками та назвами українських політичних партій

Партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об’єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної УкраїниУкраїнська народна партія (УНП) народна партія (УНП)

Провідна партія Галичини, центральне місце у програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Українська національно-демократична партія (УНДП)
Перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. МіхновськогоРеволюційна українська партія (РУП)
Перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обгрунтовано постулат політичної самостійності УкраїниРусько-українська радикальна партія (РУРП)

У якому році постало товариство українських поступовців (ТУП)? 1908 р. 

Познач рік, коли австрійський уряд провів парламентську реформу, що дозволила збільшити українське представництво. 1907 р. 

«Українська фізкультурно-спортивна організація на західноукраїнських землях, заснована К. Трильовським у 1900 р.» «Січ» 

Якому історичному діячу належать наведені факти біографії: “Міністр внутрішніх справ, потім — Голова Ради Міністрів Російської імперії, ініціював проведення аграрної реформи, яку він здійснював упродовж п’яти років; його називали: “російський Бісмарк”, “Петро Перший своєї епохи”, “гнобитель інородців”, “віщатель” і “великий реформатор”? П. Столипін 

Хто був засновником сокільсько-стрілецького руху в Галичині на початку ХХ ст. Іван Боберський 

Вкажи, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію. 1900 р.

«Часи вишиваних сорочок… минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова:
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів»… «Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин». М. Міхновський

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла створенню монополістичних об’єднань

Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст? РУРП, УНДП, УСДП 

Встанови відповідність.

 • А. Коцко – український студент, який загинув у ході боротьби за український університет,
 • М. Міхновський – автор брошури «Самостійна Україна»,
 • М. Грушевський – керівник Наукового товариства ім. Т. Шевченка,
 • І. Франко – засновник та ідеолог першої української політичної партії – РУРП

Царизм приступив до реформи системи освіти в  1864

На початку ХХ ст. середню освіту здобували в _________ та __________ гімназіях. класичних, реальних

Якою мовою велося навчання в школах Наддніпрянщини? російською

Чим відома Софія Русова? громадська діячка, педагог, прозаїк

Обери прізвища відомих жінок-педагогів кін. ХІХ-поч. ХХ ст. С. Русова та Х. Алчевська

Емансипація (лат. emancipatio) — звільнення від будь-якої залежності, скасування обмежень, зрівняння в правах.

Фемінізм — прагнення до рівності жінок із чоловіками; у вузькому сенсі — жіночий рух.

Чим була спричинена емансипація на українських землях на початку ХХ ст.? зростанням кількості жінок, які працювали поза домашнім господарством

Хто став першим Нобелівським лауреатом з України? І. Мечников

Хто з українських вчених, як вважається, швидше за В. Рентгена відкрив рентгенівське випромінювання? І. Пулюй

Як звали першу в Україні та  Росії жінку-доктора історичних наук? О. Єфименко

Епідеміолог і мікробіолог, який першим у світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми та запропонував ефективні засоби боротьби з нею.” Д. Заболотний

Який новий стиль мистецтва притаманний українській літературі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст? модернізм

Вкажи автора твору «Кайдашева сім’я». І. Нечуй-Левицький

Хто з українських громадсько-політичних діячів заснував у Женеві український журнал «Громада»? М. Драгоманов

Яким чином українським періодичним виданням вдавалося долати матеріальну скруту? за підтримки меценатів

Серед переліку обери українських письменників (три) кін. ХІХ – 1 половини ХХ ст. П. Мирний, В. Стефаник, Л. Українка

Перший український професійний театр відкрився у Львові 1864

У якому році в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство українських акторів? 1882

Хто ініціював створення першої професійної трупи? М. Кропивницький

Яке справжнє прізвище носили П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовська-Барілотті та М. Садовський? Тобілевичі

Хто заснував перший український стаціонарний театр у Києві? М. Садовський

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям  І. Мечнікова

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вибери представників музичного мистецтва. М. Лисенко, М. Леонтович, С. Крушельницька

Встановіть  відповідність між характеристиками українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами.

 • Драматург, актор, режисер, автор п’єс «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» → М. Кропивницький, 
 • Актриса, виконувала роль Наталки Полтавки в першому українському професійному театрі; працювала в українських трупах М. Старицького, М. Садовського, М. Саксаганського, І. Карпенка-Карого → М. Заньковецька, 
 • Актор, режисер, театральний діяч, виконавець комедійних і драматичних ро­лей у п’єсах І. Котляревського «Наталка Полтавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», М. Старицького «За двома зайцями» → П. Саксаганський, 
 • Композитор, автор класичних обробок українських народних пісень «Щедрик-ведрик», «Дударик», церковних хорів → М. Леонтович

У 1862 р. відомий український поет і етнограф П. Чубинський створив  вірш «Ще не вмерла Україна…», а музику до нього написав західно­український композитор і диригент М. Вербицький

Кому належало провідне місце в українській музичній культурі кінця ХІХ ст.? М. Лисенку

Про кого італійський музичний критик Рінальдо Кортопассі писав: «У перші десятиріччя XX ст. на оперних сценах світу царювали лише чотири особи чоловічої статі — Баттістіні, Тіта Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати поруч з ними»? С. Крушельницьку

Хто був автором обробки відомої української щедрівки, що відома всьому світові? М. Леонтович

Хто створив у 1904 р. у Києві музично-драматичну школу? М. Лисенко

 Аграрна реформа Петра Столипіна

Прем’єр-міністр Росії Петро Столипін оголосив проведення реформи (1906–1910/11).

Мета аграрної реформи:

 • Подолати тяжке економічне й політичне становище в країні.
 • Підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва.
 • Створити умови для подальшого розвитку товарно-грошових відносин.
 • Ліквідувати малоземелля зі збереженням поміщицького землеволодіння.
 • Прискорити розшарування на селі, створити верству заможних селян як соціальну опору для самодержавства.

За реформою кожному селянинові надавали право вимагати виділення йому землі в одному масиві, що мав назву «відруб». Якщо селяни отримували землю за межами села й переносили туди свої садиби та господарські будівлі, то виникав «хутір». Тільки угіддя — ліс, сіножаті, пасовиська — залишалися спільною власністю.

Аграрне (земельне) питання — термін, що визначає комплекс проблем розвитку сільського господарства, насамперед проблеми неефективного землекористування та зростання соціальної напруженості через нерівномірний, такий, що здавався несправедливим, розподіл землі.


Коли було розпочато земельну реформу? 1906 р.

«Земельна ділянка за межами села, яку селянин-общинник отримував у приватну власність під час столипінської реформи, — це хутір»

Які питання мала розв’язати аграрна реформа? аграрне перенаселення

Селянська реформа в Україні була більш успішнішою, ніж в Росії? так

Столипінська реформа була доведена до кінця та досягла своєї мети? ні

Україна на початку ХХ ст.

Коли відбулося повстання на панцернику «Потьомкін»? червень 1905 р.

Хто очолив повстання на крейсері «Очаків» у листопаді 1905 р.? П. Шмідт

Як називалась перша україномовна газета, яку почали видавати у 1905 р. в Лубнах? «Хлібороб»

В якому році на Наддніпрянщині починають виникати Просвіти? 1905 р.

Хто такий Ілля Шраг? голова української думської громади у І Державній думі

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це монополія

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія 

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

У роки революції 1905-1907рр. в Російській імперії відбулася легалізація діяльності українських політичних партій

У якій брошурі вперше на українських землях, що входили до складу Російської імперії, було відкрито проголошене завдання боротьби за власну незалежну державу? «Самостійна Україна» 

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського «Самостійна Україна»

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери

Який соціальний прошарок був чисельно переважаючим на українських землях на початку ХХ ст.? селяни 

Чим уславилися наприкінці XIX – на початку XX ст. родини підприємців Симиренків, Терещенків, Ханенків? меценатською діяльністю 

Обери особливості промислового розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст. монополізація виробництва, концентрація виробництва, вивезення дешевої сировини і ввезення дорогої готової продукції

Пропагування переваги одного народу (нації) над іншими й обґрунтування «права» на дискримінацію та пригнічення інших — це  шовінізм

«Справа Бейліса» пов’язана із розпаленням антисемітських настроїв в Україні

«Справа Бейліса» тривала у 1911-1913 рр.

Товариство українських поступовців утворилося у 1908 р.

ТУП було утворене лідерами УДРП

Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст. – відповіді на тест

Як називалася можливість використання чужої земельної ділянки або її частини? сервітут 

У Західній Україні після поразки революції 1848 р. утворилося дві течії москвофіли і народовці 

До яких західноукраїнських територій вживається термін «український П’ємонт»? Галичина 

Яку назву мав перший український споживчий кооператив, створений у 1883 р. Василем Нагірним та іншими ініціаторами кооперативного руху в Галичині? «Народна торгівля» 

У якому році створено культурно-просвітницьке товариство «Просвіта»? 1868 р. 

Кого вважають «батьком» кооперативного руху на Галичині? В. Нагірного 

Відкриття кафедри української історії у Львівському університеті, перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове з державною субсидією стало наслідком: політики «нова ера» 

Форма об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності – це кооперація 

Якими були наслідки «нової ери» для галичан? відкрито кафедру української історії, Літературне товариство ім. Т.Г. Шевченка перетворено на НТШ, створено ощадне товариство «Дністер»

Встановіть послідовність між датами та подіями, які відбулися на Західній Україні у другій половині ХІХ ст.

 1868 р. – засновано культурно-освітнє товариство «Просвіта», 

1877 р. – початок трудової еміграції із Закарпаття до США., 

1873 р. – у Львові створено Літературне товариство ім. Шевченка, 

1883 р. – Василь Нагірний заснував Товариство «Народна торгівля»

Представників мовно-літературної та суспільно-політичної течії другої половини ХІХ ст.  на Галичині, Буковині та Закарпатті, які виступали за національно-культурну та державно-політичну єдність із російським народом і російською державою, називали москвофіли

Зазнач один з напрямків діяльності товариства «Просвіта» у другій половині ХІХ ст. на Західноукраїнських землях. створення бібліотек та хат-читалень

Створення у Львові в 1868 р. товариства «Просвіта» було прояв діяльності народовців

Обери прізвища діячів національного відродження на західноукраїнських землях другої половини ХІХ ст. І. Франко, Ю. Бачинський, С. Вітик

Встанови відповідність.

Михайло Грушевський – голова НТШ з 1897 р.,

Михайло Павлик – один з лідерів радикального руху,

Юліан Бачинський – автор праці «Україна ірредента»,

Василь Нагірни – «батько» кооперативного руху на Галичині

Чиї ідеї вплинули на формування суспільно-політичних поглядів І. Франка? М. Драгоманова

Як називалася праця, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? «Ukraina irredenta»

Представники якої нації прагнули домінувати над українцями на Галичині? поляки

Яка національна ідея була визначена в книзі Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»? вимоги створення власної національної держави

Хто був автором праці, в якій вперше було поставлено питання політичної самостійності України? Ю. Бачинський

Громадсько-політична діяльність Івана Франка зосереджувалася переважно на  Галичині

Парламент у Відні був скликаний  в 1861 р

Перші вибори до Галицького сейму як крайового органу «Королівства Галіції і Ладомерії» відбулися в 1867 р.

Які питання обговорювалися Галицьким крайовим сеймом? актуальні питання державного і крайового життя

Встановіть відповідність  між назвою організації та цілями, які вона ставила перед собою.

М. Драгоманов – видатний український громадсько-політичний діяч,

Ю. Бачинський – автор брошури “Україна irredenta”,

М. Павлик – один із засновників Русько-Української радикальної партіі,

М. Грушевський – один із засновників Української національн-демократичної партії

Історія України Українські землі в складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Які міста поєднала перша залізнична колія, споруджена 1865 р. у Наддніпрянській Україні? Одеса — Балта

Культурно-просвітницькі, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії у 60-80-ті рр. XIX ст. називалися громади 

Вкажіть хронологічні рамки Кримської війни 1853-1856 рр. 

В якій галузі переважно діяли члени Київської громади? освіта 

Коли було споруджено першу залізницю на Наддніпрянщині? 1865 р. 

Війська яких країн брали участь у Кримській війні? Росії, Туреччини, Англії, Франції 

В якому році в Російській імперії було проведено реформу освіти? 1864 р. 

В якому регіоні України найшвидше кількісно зростало міське населення? Південь

Яка галузь залишалася провідною в економіці Наддінпрянщині? сільське господарство 

Коли було підписано маніфест про скасування кріпосного права? 19 лютого 1861 р.

«Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди… Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони виконують панщину, сплачують оброк….» 1861

Поразка Російської імперії у Кримській війні була зумовлена  її технічною відсталістю

Де сформувався залізорудний басейн на Наддніпрянщині? Кривий Ріг 

В якому році в Петербурзі утворилась перша українська громада? 1859 р. 

В чому була суть військової реформи? замість рекрутських наборів запроваджено загальну військову по винність

Де сформувався вугільно-металургійний басейн на Наддніпрянщині? Донбас

В яких роках виходив журнал «Основа»? 1861-1862 рр. 

Яка подія дала поштовх до скасування кріпацтва на українських землях у межах Російської імперії? поразка Росії у Кримській війні 

Хто був редактором журналу «Основа»? В. Білозерський 

«На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережжя відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами, а очолив їх ….» В. Антонович

У результаті видання Емського указу припинено видання «Київського
телеграфа» – друкованого органу Київської громади

У якому твердженні ідеться про П. Чубинського? очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України, автор вірша «Ще не вмерла України…» 

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Україні? 1861 р. 

Яке видання мало назву «Громада»? перший український політичний журнал, що виходив у Женеві 

Чим відомий І. Казас? лідер національного відродження Криму 

У якому твердженні ідеться про Михайла Драгоманова? видавець першого українського політичного часопису «Громада» 

Чим відомий І. Гаспринський? лідер національного відродження Криму 

«…Тепер цей часопис надзвичайно впливовий і скрізь розповсюджений в європейській та азіатській Ро сії, де тільки єсть мусульмани, а також у Північній Персії, ба на віть у китайському Туркестані… Ті впроваджені Гаспринським нові дидактичні способи і новий метод науки читання здобули такий розголос, що до Бахчисарая зачали їздити татари та інші тюрки з-поза меж Криму, щоб придивитися до тамошнього мектебу…» «Терджиман» 

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: «Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські
газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти
 у сфері духовного життя…»? Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р. 

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися на  українській землі в складі російської імперії  у ІІ пол. ХІХ ст.

 • 1860-1890-ті роки – Громадівський рух, 
 • 1865 р. – відкриття першої в Наддніпрянській Україні залізниці Одеса-Балта, 
 • 1863 р. – Валуєвський циркуляр про заборону української мови, 
 • 1861-1862 рр. – видання в Петербурзі українського часопису «Основа»

Які галузі промисловості були основними на Наддніпрянській Україні? кам’яновугільна, металургійна і цукрова

У яких роках українські землі охопила світова економічна криза? 1900-1903 рр.

Поглинання слабших підприємств сильнішими, зменшення чисельності дрібних фабрик і заводів та збільшення великих – це концентрація виробництва

Підприємство або об’єднання підприємств чи господарське товариство, що виробляє значну кількість продукції певного виду, завдяки чому посідає домінуюче становище на ринку – це  монополія

Який вид монополій був найбільш поширеним на Наддніпрянщині? синдикат

Революційна Українська партія (РУП) — перша українська партія у Наддніпрянській Україні була утворена 1900 р., Харків

Програмним документом Революційної української партії (РУП)  стала брошура Миколи Міхновського  «Самостійна Україна»

Яка політична партія була утворена 1904 р. Б. Грінченком, Є. Чикаленком та С. Єфремовим на основі ЗУБО? Українська демократична партія

У яку партію трансформувалася частина РУП, очолювана Миколою Поршем, Симоном Петлюрою й Володимиром Винниченком? Українська соціал-демократична партія

Які загальноросійські політичні партії діяли на території України на початку ХХ ст.? меншовики та есери