Список творів із української літератури для 9 класу

 • «Слово о полку Ігоревім»
 • Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»
 • Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»
 • Микола Гоголь «Тарас Бульба»
 • Тарас Шевченко «До Основ’яненка», «Сон», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненародженим…», «Катерина», «Наймичка», «Художник»
 • Пантелеймон Куліш «Чорна рада»
 • Марко Вовчок «Інститутка»
 • «Оборона Буші» Михайло Старицький

Фольклор

Фольклор — це усна народна творчість, представлена багатьма жанрами: казками, легендами, міфами, прислів’ями, приказками, загадками, піснями, думами, баладами тощо.

Усна народна творчість, або фольклор (з англ. folk-lore — на-
родне слово, народна мудрість) — різножанрові твори, що виникли
в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з уст в уста.

Ознаки народних творів:

 • усна форма творення й побутування;
 • традиційність;
 • колективність;
 • варіантність;
 • анонімність.

Фольклору властиві усна форма поширення й передавання між людьми способом безпосередньої комунікації. Його функціонування пов’язане з традиційними обрядами, звичаями, працею, дозвіллям, він існує як вираження естетичної потреби й певних переживань та настроїв. 

Фольклорні роди

Народна лірикаНародний епосНародна драма
Календарно-обрядові пісні:
колядки
щедрівки
веснянки
русальні
купальські
жниварські
Суспільно-побутові пісні:
козацькі
чумацькі
рекрутські
заробітчанські
кріпацькі
стрілецькі
Родинно-побутові пісні:
про кохання
про сімейне життя
казки
байки
легенди
перекази
прислів’я
приказки
прикмети
загадки
вертеп
весілля
народні ігри
драми
(«Коза»,
«Маланка»)
Ліро-епічні твори
думи, балади, історичні пісні

Народна пісня — це пісня, котру всі співають, але ніхто не знає автора.

Родинно-побутові пісні

За тематикою родинно-побутові пісні поділяють на такі:

 • Пісні про сімейне життя охоплюють родинні стосунки, сімейні конфлікти, побут тощо.
 • Пісні про трагічні сімейні обставини пов’язані з втратою членів сім’ї. Це насамперед сирітські пісні
 • Пісні про кохання.

Пісні про кохання передають найінтимніші стосунки між
закоханими — від ніжної любові до ненависті. Взаємини хлопця й
дівчини переплітаються зі ставленням до їхніх стосунків членів родин
закоханих: сестер, братів, батьків, а також сусідів, друзів і ворогів.
Окрім цікавого змісту, пісні про кохання мають досконалу поетику.

Поетика (з грецьк. майстерність творення) — це особливості
художньої форми фольклорних і літературних творів (будова, худож-
ні засоби, римування та ін.).

Особливості пісень про кохання:

1) романтичний характер зображення реальності, якому властива ідеалізація почуттів ліричного героя (наприклад, закохана дівчина ні про що більш не думає, крім свого коханого, — не їсть, не спить, чекаючи на побачення з ним)

2) гіперболізація душевних драм (утрата коханої сприймається як кінець життя)

3) сентиментальність — надмірна чутливість героїв (вони плачуть, зітхають під час побачень; козак ридає, коли втрачає дівчину)

Особливості художньої форми народних ліричних пісень:
• стислість викладу;
• традиційні художні засоби (епітет, художній паралелізм,
порівняння, вигуки);
• просте римування;
• задушевність, лірична тональність мелодії;
• проста мелодія;
• повтори (рефрен, тавтологія, анафора, епіфора).

З художньо-поетичних засобів у піснях про кохання найчастіше використовуються:

 • епітети;
 • паралелізм;
 • порівняння.

Епітет — художнє означення: золоті руки, темна душа. У фольк-
лорних творах часто вживають постійні епітети: червона калина, карі
очі, чорні брови, сизий орел.

Художній паралелізм — паралельне зображення явищ природи
й почуттів

Цвіте терен, цвіте терен, А цвіт опадає. Хто в любові не знається, Той горя не знає.

Порівняння — зіставлення одного предмета чи явища з іншим,
чимось подібним до нього: [очі] «темні, як нічка, ясні, як день».

Особливості народних пісень:

 • вираження почуттів, переживань, настроїв, роздумів;
 • стисле повідомлення про обставини, котрі їх спричинили, елементи описів;
 • висока поетичність мови;
 • відповідність мелодії словесному текстові;
 • віршова форма;
 • наявність неримованих рядків;
 • виконання співом;
 • одночасне виникнення слів і мелодії;
 • усне поширення та зберігання;
 • варіантність тексту й мелодії;
 • невеликий обсяг;
 • неповторна краса пісні в єдності слова та мелодії;
 • мова пісні віршована, ритмічна, а тому дуже милозвучна. Ця милозвучність посилюється ще й мелодією.

Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Олександр Довженко

 1. Коли було надруковано твір «Дорогою ціною»?  — 1902 р. 
 2. З яким відомим російським письменником Коцюбинський познайомився на острові Капрі (Італія)? — Максим Горький
 3. До якого жанру відноситься твір «Дорогою ціною»? —  повість
 4. Що змусило вісімнадцятирічного Коцюбинського відмовитися від літературної діяльності? — осліпла мати 
 5. Скільки років пропрацював М. Коцюбинський у філоксерній комісії? — понад чотири 
 6. Яке слово письменник вважає чарівним для кріпаків? —  воля
 7. Що є центральним мотивом твору «Дорогою ціною»? — кохання між Остапом і Соломією
 8. Коли написаний твір «Дорогою ціною»? — 1901 р.
 9. До чого закликає Остап селян? —  «висунути шию з панського ярма» 
 10. Обери, хто з перелічених є героями твору «Дорогою ціною»? —  Соломія, Остап
 11. Скільки мов знав Михайло? —  9
 12. Обери, які з творів належать М. Коцюбинському? —  «Тіні забутих предків», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні», «Харитя»
 13. Обери, які з творів не належать М. Коцюбинському? —   «Заповіт», «Мина Мазайло», «Сто тисяч», «Маруся Чурай»
 14. Якими епітетами письменник визначає дух українського селянства? — вільнолюбивий, неспокійний 
 15. За якою професією мав першу роботу Коцюбинський? —  вчителя 
 16. Який історичний відрізок охоплює твір «Дорогою ціною» —  близько двох століть 
 17. Як називали Довженка італійські  кінематографісти? — Гомером кіно
 18. В якому році було опубліковано твір «Ніч перед боєм»? —  у 1942 р. 
 19. Яку кінострічку Довженка заборонили, а потім «реабілітували» в 1958 році, після того, як вона ввійшла до 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно?  — Земля
 20. Який жанр має твір Н. Бічуя «Шпага Славка Беркути»? — психологічна повість 
 21. Кого характеризує цитата «…про вас пишуть у всіх газетах як про людину безстрашну і невтомну, хоч ви на вид, пробачте, і маленькі…» ? — Петра Колодуба
 22. Яку проблему не  порушено  у повісті Ніни  Бічуї «Шпага  Славка  Беркути»? — збереження життя  дитини
 23. З якої мови перекладає літературу Н. Бічуя? —  польської  
 24. Де Левко Півторак знищив чимало танкеток? —  на Кохин-Голі 
 25. Які предмети викладав Довженко, коли вчителював в Житомирі? —  фізику, географію 
 26. В якому місті почалося становлення Довженка як кіномитця? — в Одесі

Всі тести з української літератури

«Повнолітні діти» Ірина Вільде

Відповіді на тест

 • Народний дім при вулиці Петровича — це історія буковинської України
 • Події твору відбуваються  у буковинський столиці
 • Яке вражіння на Дарку робив Теофіль Литвин? —  хлопчика, якого силують декламувати перед гостями
 • Як звали приятельку Дарки в Бухаресті? — Моніка Дефонталь
 • Ким була прабабка Богдана Данилюка? — танечницею
 • Що професор Анджилеску доручив Дарці? —  збирати матеріали Бальзака в польській мові
 • На думку Дарки Попович, Чернівці мають більше схожості із сходом
 • Де Ірина Вільде здобула початкову освіту? — у Чернівцях
 • Героїня твору полюбляє місто Чернівці за  його міжнародний характер
 • Де навчалася Дарка Попович до приїзду в Чернівці? — в Бухаресті

«Повнолітні діти» Ірина Вільде — текст твору

Всі тести з української літератури

Остап Вишня, Валентин Чемерис, Володимир Дрозд, Юрій Винничук

Тексти творів:

Відповіді на тест

 • Установи відповідність, кому з письменників який твір належить.
  • Володимир Дрозд → «Білий кінь Шептало», 
  • Валентин Чемерис → «Вітька плюс Галя», 
  • Юрій Винничук → «Місце для дракона», 
  • Остап Вишня → «Відкриття охоти»

 • Який жанр має твір «Вітька плюс Галя»? —  гумористична повість
 • З скількох частин складається твір «Вітька плюс Галя»? —  з двох
 • Де відбуваються події твору «Вітька плюс Галя» В. Чемериса? — в селі Великі Чаплі
 • Назвіть головних героїв твору «Вітька плюс Галя» Вітька Горобець, Галя Козачок, Федько Котигорошко, Петро Білий
 • Який навчальний заклад закінчив В. Чемерис у 1971 році?  — Літературний інститут ім. О. М. Горького (Москва)
 • За які твори В. Чемерису присуджено Міжнародну премію Українського козацтва  — «Лицарське перо» «Фортеця на Борисфені» та «Ордер на любов» 
 • Визнач всі правильні відповіді: обери, які з творів належать В. Чемерису? — «Ордер на любов», «Фортеця на Борисфені», «Без права повернення»
 • Яку літературну премію отримав Чемерис за твір „Без права повернення”? — ім. Івана Мазепи 
 • За який твір В. Чемерис отримав літературну премію ім. Івана Мазепи? «Без права повернення» 
 • В якій газеті довгий час працював Чемерис? — «Літературна Україна» 
 • Які з творів належать В. Чемерису? — «Фортеця на Бористені», „Ордер на любов”, «Трагедія гетьмана Мазепи», «Три шаблі над скарбом»

 • Хто був учителем дракона Грицька із повісті-казки? пустельник 
 • Який жанр має книга «Місце для дракона»? — повість-казка 
 • Які з творів належать Ю. Винничуку? «Місце для дракона», «Цукровий півник», «Метелик вивчає життя», «Літопис від равлика»
 • Яку найголовнішу премію двічі у своєму житті отримав Винничук? — «Книга року ВВС» 
 • Кого дракон Грицько нагадував князівні при першій зустрічі? —  метелика
 • Як звати дракона в книзі «Місце для дракона»? — Грицько 
 • Де відбуваються події, описані в повісті-казці «Місце для дракона»? — Люботинське князівство 
 • Як звали дочку князя? Настася

 • Визнач всі правильні відповіді: обери, які з творів належать В. Дрозду?-  «Ирій», «Катастрофа», «Листя землі»
 • Від чого був вражений Шептало?-  від свого білосніжного відображення 
 • Яку Державну премію України отримав В. Дрозд? — Державна премія України імені Т. Г. Шевченка 
 • Якого кольору кінь з твору В. Дрозда «Білий кінь Шептало»? — білого 
 • Який жанр твору В. Дрозда «Білий кінь Шептало»? —  оповідання
 • Що гнітило коня Шептала? — «принизлива робота колгоспних коней» 

 • Скільки творів входить до збірки «Мисливські усмішки» 23
 • Який жанр має твір Остапа Вишні «Відкриття охоти»? усмішка 

Всі тести з української літератури

Значення вічних образів у світовій літературі

Вічні образи — літературні персонажі, які отримали багатократне втілення у мистецтві різних країн, різних епох і стали «знаками» культури: Преметей, Дон Жуан, Гамлет, Дон Кіхот, Фауст та ін. Традиційно вічними образами вважають міфологічних, біблійних, а також легендарних персонажів (Наполеон, Жанна д’Арк), якщо ці образи використовувалися у літературних творах. Нерідко до «вічних образів» зараховують й тих персонажів, чиї імена перетворилися на узагальнюючі назви певних явищ, людських типів: Плюшкин, Манілов, Каїн.

Дон Кіхот — один із найвідоміших «вічних образів». Він має довгу історію тлумачення та переосмислення.

Безглуздими й кумедними виглядають «подвиги» Дон Кіхота, який бачить світ таким, яким його змальовували у лицарських романах. Корчма здається йому замком, вітряки — велетнями, а отара овець — ворожим військом. Від героїв лицарських романів Дон Кіхота відрізняє не лише його комічний вигляд. Герой Сервантеса добре усвідомлює, що живе у «залізну, підлу добу» і свій моральний обов’язок він бачить у тому, щоб повернути світові втрачену справедливість. Усі свої сили він ладен віддати людям, які, як йому здається, потребують його безкорисливої допомоги. І серед видатних героїв доби Відродження Дон Кіхота вирізняє саме ця здатність до дії, ентузіазм, з яким він обстоює справедливість, хоча й зусилля його часто бувають марними.

Сервантес був великим гуманістом, йому близькі високі ідеали Ренесансу, але він жив і творив у той час, коли ілюзії щодо відродження «золотої доби» танули. В Іспанії цей процес відбувався, можливо, най-болісніше. Тому роман про Дон Кіхота — це і своєрідна переоцінка ренесансних цінностей, які не витримали перевірки часом. Благородним мрійникам не вдалося перетворити світ. Проза життя взяла гору над красивими ідеалами. В Англії Вільям Шекспір показав це як трагедію, в Іспанії Сервантес зобразив це в смішному й сумному водночас романі «Дон Кіхот». Сервантес не сміється над бажанням свого героя діяти, він тільки показує, що відірваність від життя може звести нанівець усі зусилля «ідеаліста й ентузіаста». У кінці роману перемагає здоровий глузд: Дон Кіхот відмовляється від лицарських романів та своїх витівок. Але у пам’яті читачів назавжди залишається герой, який намагається «усім робити добро і нікому не чинити зла».

Образ Дон Кіхота дуже рано відокремився від літературного твору і почав самостійне життя у творах інших авторів. Це розпочалося ще в ХVІІ ст. Іспанські письменники Лопе де Вега, Кальдерон, Гонгора створюють свої п’єси, використовуючи багатозначний образ Дон Кіхота для роздумів над долею сучасної їм Іспанії.

Про «Дон Кіхота» писали Гете і Шиллер, а німецькі романтики першими визначили його як твір глибокого і всеосяжного філософського сприйняття світу.

М. Гоголь, працюючи над «Мертвими душами», орієнтувався на цей роман. Ф. Достоєвський називав його книгою, що «…дається людству по одній у кілька сотень років».

Висновок. Вічні образи в літературі є втіленням одвічних сподівань та прагнень людства. Вони допомагають зрозуміти нашу причетність до минулого й майбутнього, усвідомити ті моральні цінності, які залишили нам у спадок колишні покоління.

Чи завжди гроші породжують бездуховність? — твір з української літератури

У творі «Сто тисяч» зображено жадібних бездуховних людей, що заради грошей готові на все. Але чи завжди жага до грошей робить людей бездуховними?

Я вважаю, що є різниця між  тим, яким чином гроші потрапляють до рук людини, а самі гроші – це лише папір, і він жодним чином не робить людей краще чи гірше.  Наприклад є шахраї, які видурюють гроші в людей, і є бізнесмени, які заробили кожен свій долар чи гривню. Отже і той і інший має  однакову кількість грошей, проте шахрай буде поводитися так як звик,  проте бізнесмен   буде намагатися створити фонди та стипендії, жертвувати на благочинність. Можна згадати філантропа і мецената Білла Гейтца, а можна родину Терещенків, коштом яких було збудовано лікарню, політехнічний університет, численні будівлі та храми в рідному Глухові. Або Богдана і Варвару Ханенків, які зібрали неймовірну колекцію художніх творів, які подарували місту і якими ми можемо насолоджуватися у музеї. 

Отже, я вважаю, що не гроші роблять людей бездуховними, вони лише дістають з глибини душі людини її справжні якості, і більш важливим є те, як людина отримала гроші.