Україна на початку ХХ ст. перед викликами модернізації

З яким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «Сірий клин», «Зелений клин»? аграрною реформою Столипіна 

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена революційними подіями 1905—1907 рр.

В якому році відбулось відкриття першої «Просвіти» в Наддніпрянській Україні? 1905 р.

Під якими гаслами розгортався український національний рух у Східній Гали­чині на початку XX ст.?  «запровадження загального виборчого права», «надання автономії Східній Галичині», «створення українського університету»

Під час проведення Столипінської аграрної реформи заохочувалося створення хуторів і відрубів 

Яке з висловлювання є правильним? у роки революції 1905-1907 рр. у Наддніпрянській Україні стали вини­кати культурно-просвітні товариства «Просвіти»

Що з названого було складовою частиною столипінської аграрної реформи? заохочення створення селянами хуторів і виділення відрубів 

Вкажи причину, із якої було вчинено замах на життя намісника Галичини А. Потоцького. масові порушення та акти насильства з боку польської адміністрації краю під час проведення виборів до Галицького сейму

Познач прізвище організатора «сокольсько-січового» молодіжного руху. І. Боберський 

Встановіть відповідність  між характеристиками та назвами українських політичних партій

Партія Наддніпрянської України самостійницького напряму, яка об’єднувала національних радикалів навколо ідеї боротьби за створення незалежної УкраїниУкраїнська народна партія (УНП) народна партія (УНП)

Провідна партія Галичини, центральне місце у програмі якої займала ідея створення української автономії в імперії Габсбургів

Українська національно-демократична партія (УНДП)
Перша українська політична партія Наддніпрянської України, програмним документом якої стала брошура «Самостійна Україна» М. МіхновськогоРеволюційна українська партія (РУП)
Перша українська політична партія, в програмі якої закріплено та обгрунтовано постулат політичної самостійності УкраїниРусько-українська радикальна партія (РУРП)

У якому році постало товариство українських поступовців (ТУП)? 1908 р. 

Познач рік, коли австрійський уряд провів парламентську реформу, що дозволила збільшити українське представництво. 1907 р. 

«Українська фізкультурно-спортивна організація на західноукраїнських землях, заснована К. Трильовським у 1900 р.» «Січ» 

Якому історичному діячу належать наведені факти біографії: “Міністр внутрішніх справ, потім — Голова Ради Міністрів Російської імперії, ініціював проведення аграрної реформи, яку він здійснював упродовж п’яти років; його називали: “російський Бісмарк”, “Петро Перший своєї епохи”, “гнобитель інородців”, “віщатель” і “великий реформатор”? П. Столипін 

Хто був засновником сокільсько-стрілецького руху в Галичині на початку ХХ ст. Іван Боберський 

Вкажи, коли в Наддніпрянщині було засновано першу політичну партію. 1900 р.

«Часи вишиваних сорочок… минули і ніколи вже не вернуться. Українська інтелігенція стає до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить в сили свої, і вона виповнить свій обов’язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова:
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпат аж до Кавказу… Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення великих ідеалів»… «Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин». М. Міхновський

Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України на початку XX ст. сприяла створенню монополістичних об’єднань

Які політичні партії діяли на західноукраїнських землях на початку ХХ ст? РУРП, УНДП, УСДП 

Встанови відповідність.

  • А. Коцко – український студент, який загинув у ході боротьби за український університет,
  • М. Міхновський – автор брошури «Самостійна Україна»,
  • М. Грушевський – керівник Наукового товариства ім. Т. Шевченка,
  • І. Франко – засновник та ідеолог першої української політичної партії – РУРП

Царизм приступив до реформи системи освіти в  1864

На початку ХХ ст. середню освіту здобували в _________ та __________ гімназіях. класичних, реальних

Якою мовою велося навчання в школах Наддніпрянщини? російською

Чим відома Софія Русова? громадська діячка, педагог, прозаїк

Обери прізвища відомих жінок-педагогів кін. ХІХ-поч. ХХ ст. С. Русова та Х. Алчевська

Емансипація (лат. emancipatio) — звільнення від будь-якої залежності, скасування обмежень, зрівняння в правах.

Фемінізм — прагнення до рівності жінок із чоловіками; у вузькому сенсі — жіночий рух.

Чим була спричинена емансипація на українських землях на початку ХХ ст.? зростанням кількості жінок, які працювали поза домашнім господарством

Хто став першим Нобелівським лауреатом з України? І. Мечников

Хто з українських вчених, як вважається, швидше за В. Рентгена відкрив рентгенівське випромінювання? І. Пулюй

Як звали першу в Україні та  Росії жінку-доктора історичних наук? О. Єфименко

Епідеміолог і мікробіолог, який першим у світовій практиці відкрив шляхи поширення чуми та запропонував ефективні засоби боротьби з нею.” Д. Заболотний

Який новий стиль мистецтва притаманний українській літературі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст? модернізм

Вкажи автора твору «Кайдашева сім’я». І. Нечуй-Левицький

Хто з українських громадсько-політичних діячів заснував у Женеві український журнал «Громада»? М. Драгоманов

Яким чином українським періодичним виданням вдавалося долати матеріальну скруту? за підтримки меценатів

Серед переліку обери українських письменників (три) кін. ХІХ – 1 половини ХХ ст. П. Мирний, В. Стефаник, Л. Українка

Перший український професійний театр відкрився у Львові 1864

У якому році в Єлисаветграді почала працювати перша українська професійна трупа — Товариство українських акторів? 1882

Хто ініціював створення першої професійної трупи? М. Кропивницький

Яке справжнє прізвище носили П. Саксаганський, І. Карпенко-Карий, М. Садовська-Барілотті та М. Садовський? Тобілевичі

Хто заснував перший український стаціонарний театр у Києві? М. Садовський

Створення в Одесі першої в Російській імперії (другої у світі) бактеріологічної станції пов’язано з ім’ям  І. Мечнікова

У переліку імен видатних діячів української культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вибери представників музичного мистецтва. М. Лисенко, М. Леонтович, С. Крушельницька

Встановіть  відповідність між характеристиками українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами.

  • Драматург, актор, режисер, автор п’єс «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю» → М. Кропивницький, 
  • Актриса, виконувала роль Наталки Полтавки в першому українському професійному театрі; працювала в українських трупах М. Старицького, М. Садовського, М. Саксаганського, І. Карпенка-Карого → М. Заньковецька, 
  • Актор, режисер, театральний діяч, виконавець комедійних і драматичних ро­лей у п’єсах І. Котляревського «Наталка Полтавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», М. Старицького «За двома зайцями» → П. Саксаганський, 
  • Композитор, автор класичних обробок українських народних пісень «Щедрик-ведрик», «Дударик», церковних хорів → М. Леонтович

У 1862 р. відомий український поет і етнограф П. Чубинський створив  вірш «Ще не вмерла Україна…», а музику до нього написав західно­український композитор і диригент М. Вербицький

Кому належало провідне місце в українській музичній культурі кінця ХІХ ст.? М. Лисенку

Про кого італійський музичний критик Рінальдо Кортопассі писав: «У перші десятиріччя XX ст. на оперних сценах світу царювали лише чотири особи чоловічої статі — Баттістіні, Тіта Руффо, Шаляпін і Карузо. І тільки одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати поруч з ними»? С. Крушельницьку

Хто був автором обробки відомої української щедрівки, що відома всьому світові? М. Леонтович

Хто створив у 1904 р. у Києві музично-драматичну школу? М. Лисенко