Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

теорія ймовірностей —  це математична наука, що вивчає закономірності випадкових процесів і подій.

Подія — це результат певного спостереження, досліду, експерименту чи випробування.

Подія, яка в результаті випробування обов’язково відбудеться, називається вірогідною.

Подія, яка в результаті випробування не відбудеться ніколи, називається неможливою.

Подія, яка в результаті випробування може відбутися або не відбутися, називається випадковою.

Дві події називають несумісними, якщо настання однієї з них унеможливлює настання іншої при одному й тому самому випробуванні.

Події називаються рівноможливими, якщо жодна серед них не має переваг у появі перед іншими.

Ще серед випадкових подій розрізняють елементарні та складні події.

Події, які мають такі три властивості, називають елементарними подіями.

Ці події мають такі властивості:

  • унаслідок кожного випробування одна з цих подій обов’язково відбудеться;
  • кожні дві події є попарно несумісними;
  • події є рівноможливими.

Частота випадкової події. = кількість появ події / кількість випробувань

ймовірність випадкової події наближено дорівнює частоті цієї події, знайденій при проведенні великої кількості випробувань (спостережень).

Ймовірністю випадкової події А називають відношення числа рівноможливих випадків, які сприяють події А, до числа всіх можливих випадків.

\(P(A) = \frac{m}{n}\)

Де n — загальна кількість рівноможливих випадків (усіх елементарних подій), m — число випадків (елементарних подій), які сприяють події А.

У випадку, якщо подія А є вірогідною, то їй сприяють усі n можливих випадків, тобто m = n, а отже, ймовірність такої події 

\(P(A) = \frac{n}{n} = 1\)

Якщо ж подія А є неможливою, то число випадків, які їй сприяють, дорівнює нулю, тобто = 0 і 

\(P(A) = \frac{0}{n} = 0.\)

Якщо ж подія А випадкова, тобто така, яка може відбутися або не відбутися, то її ймовірність задовольняє нерівність:

\(0 < P(A) < 1\)