Виразити через m та n log15 1225

log151225

m=log35, n = log37

log151225 =

\( log_{15}{1225} = \frac{log_{3}{1225}}{log_{3}{15}} = \frac{2log_{3}{5}+2log_{3}{7}}{log_{3}{5}+1} = \frac{2(m+n)}{1+m}\)