Всесвітня історія 10 клас відповіді на тести міжвоєнний період і Друга Світова Війна

Вкажіть прізвище українського винахідника, який у 1939 р. В США сконструював перший сучасний гелікоптер. І. Сікорський

У 1930-х роках виробницто фільмів досягло найвищого рівня у… США

Позначте час народження телебачення. 1940-ті рр.

У театральному мистецтві Австрії та Німеччини прогресивне значення мала творчість … М. Рейнгардта

Засновником абстракціонізму був російський художник… В. Кандинський

Після закінчення Першої світової війни театральне життя в Західній Європі та США  …  пожвавилося

До Першої світової війни в європейському образотворчому мистецтві панував…      реалізм

В якій державі присуджується Нобелівська премія? Швеція

Що таке  література «втраченого покоління»? Напрям у літературі ХХ ст., що виступав проти жахів Першої світо­вої війни

Теорія відносності… пов­ністю змінила уявлення про простір і час. А. Ейнштейна

Складний творчий шлях пройшов найвідоміший композитор Франції … А. Онеггер

Установіть відповідність між постатями та їх науковою діяльністю в І половині ХХ ст.

Джон фон Нейман → узяв участь у створенні першого комп’ютера (ЕОМ), Альфред Вегенер → обгрунтував гіпотезу про дрейф континентів, Джон Кейнс → сформулював теорію державного регулювання економіки, Микола Вавилов → проводив дослідження в галузі генетики

У Великій Британії ….. було прийнято закон про обов’язкове навчання до 14 років, а у ….. – до 15 років. 1918 р., 1944 р.

У якому стилі писала Агата Крісті? детективи

У… був створений перший комерційний варіант копіювальної машини. 1946 р.

Вкажіть автора роману-епопеї «Жан-Крістоф»: Р. Роллан

Перший роман ….. Е. Хемінгуей надрукував 1926 р. “Фієста”

В якій державі присуджується Нобелівська премія? Швеція

Автор романів “Будденброки”, “Чарівна гора”, “Йосиф та його брати”… Т. Манн

У 1938 р. Е. Фермі одержав Нобелівську премію з… фізики

Прагнення до зміни не тільки змісту, а й форми літературних творів – це … модернізм

У 1919 році Рудольфом Штайнером було засновано  Вальдорфську школу

У 1945 р. …створив перший комп’ютер – електронно-обчислювальну машину (ЕОМ). Д. Нейман

Відому трилогію «Сага про Форсайтів» написав… Д. Голсуорсі

В якому році відбулась Кримська (Ялтинська) конференція? 1945 р.

Атлантична хартія була підписана в… 1941

Корінний перелом у ході Другої світової війни наступив в… 1943

Коли закінчилася Друга світова війна? 2 вересня 1945 р.

Берлінська (Потсдамська) конференція відбулася у … 1945 р.    липні-серпні 

Як називається антифашистський рух в окупованих країнах? рух Опору

Декларація 26 держав про боротьбу з агресором була підписана у … січні 1942 р.

Розгром нацизму та фашизму в Європі в період Другої світової війни відбувся … червень 1944 р.-травень 1945 р.

Що не входить в поняття «нового порядку»? Розквіт культури

Що означав напад Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 р.? Початок Другої світової війни

Другий фронт у  Європі було відкрито  6 червня … 1944 р.

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися у період Другої світової війни

  •  травень 1943 р.   → розпочався наступ англо-американських військ у Тунісі, 
  • серпень 1945 р.  → СРСР вступив у війну з Японією, 
  • січень-лютий 1944 р. → Корсунь-Шевченківська операція, 
  • липень 1942 – лютий 1943 р.  → Сталінградська битва

Нацисти встановили в Європі… «новий порядок»

Німецька група армій «Південь» – це… напрямок удару. київський

… – це систематичне переслідування та знищення євреїв під час Другої світової війни. Голокост

Німецько-радянська війна розпочалася…  22 червня 1941 р.

Позначте період, протягом якого тривала Радянсько-фінська війна … листопад 1939 – березень 1940 рр. 

“Дюнкеркське диво” – це….    евакуація англійського експедиційного корпусу.

Вторгнення Червоної армії в Польщу відбулося у …  вересні 1939 р.

Війська Червоної армії… залишили Київ. 19 вересня 1941 р.

Початковий період Другої світової війни 1 вересня 1939 р.-22 червня 1941 р.

До «Великої трійки» належали… Ф. Рузвельт, Й.Сталін, В. Черчилль

Розширення агресії відбулося в наступний період Другої світової війни: 22 червня 1941 р.-листопад 1942 р.

Під час Другої Світової війни жінки Центральної та Східної Європи стали учасницями різних форм… боротьби. збройної

Вкажіть назву союзу, укладеного у 1936 р. Німеччиною та Японією, до якого 1937 р. приєдналась Італія. Антикомінтернівський пакт

11 серпня… до Москви прибули не наділені відповід­ними повноваженнями представники Англії і Франції.   1939

Договір про військове і господарське співробітництво, який між собою уклали Італія і Німеччина називався …..пакт. сталевий

Як називається приєднання Австрії до Німеччини? Аншлюс

Напрям зовнішньої політики, спрямований проти здійснення державою активної політики на міжнародній арені поза власними межами, – це… ізоляціонізм

25 листопада 1936 р. між ….. було підписано  “Угоду проти Комуністич­ного Інтернаціоналу” і додатковий протокол до нього Німеччиною і Японією 

Вкажіть державу, що входила до сфери інтересів нацистської Німеччини, але була включена до складу СРСР. Литва

Радянсько-німецький пакт було підписано 23 серпня …  1939

Членом Ліги Націй СРСР став у… 1934

У листопаді 1937 р. в Берліні відбулося підписання протоколу про приєднання до Антикомінтернівського пакту … Італії

У квітні 1939 р. англо-франко-радянські переговори були приречені на…  провал

Встановіть відповідність між датами та подіями, які відбулися в 1936–1939 рр. у світі:

  • березень 1938 р. → було здійснено аншлюс Австрії до Рейху,
  •  листопад 1937 р.  → до Антикомінтернівського пакту приєдналась Італія, 
  • листопад 1936 р.  → Німеччина і Японія підписали Антикомінтернівський пакт, 
  • серпень 1939 р. → до Москви прибули представники Англії та Франції