Відстань від точки до площини дорівнює16 см. Знайти довжину похилої, якщо вона утворює з площиною кут 30.

Якщо відстань від точки до площини дорівнює 16 см, а кут між похилою і площиною становить 30°, то можемо використати трикутник, утворений відстанню, похилій і куту.

Застосовуємо тригонометрію: Довжина похилої = відстань / sin(30°) = 16 см / 0.5 = 32 см.

Отже, довжина похилої становить 32 см.