Графік функції = 2sin x  одержуємо із графіка функції = sin 

Графік функції = 2sin x  одержуємо із графіка функції = sin  розтягуванням його вдвічі вздовж осі Оу