Дано коло, КH – його діаметр, К(0; –3; 1) та H (–2; 1; 1). Знайти радіус цього кола.

Щоб знайти радіус кола, необхідно знайти половину довжини його діаметра.

Діаметр кола можна знайти, використовуючи координати точок K(0; –3; 1) і H(–2; 1; 1).

Вектор DH, що йде від точки D(0; –3; 1) (початку діаметра) до точки H(–2; 1; 1) (кінця діаметра), можна знайти, віднявши координати точки D від координат точки H:

DH = H – D = (–2 – 0, 1 – (-3), 1 – 1) = (-2, 4, 0).

Половина довжини діаметра буде дорівнювати половині довжини вектора DH.

Тому, радіус кола буде рівний:

Радіус = |DH| / 2 = sqrt((-2)^2 + 4^2 + 0^2) / 2 = sqrt(4 + 16 + 0) / 2 = sqrt(20) / 2 = sqrt(5).

Отже, радіус цього кола дорівнює sqrt(5).