Данте Божественна комедія

Розташуй частини «Божественної комедії» Данте у правильній послідовності:

 «Вступ» → 1, «Пекло» → 2, «Чистилище» → 3, «Рай» → 4

Укажи, з якого кола Пекла починаються страшні вогненні муки грішників: 6

Назви героїв «Божественної комедії» Данте: Поет, Беатріче, Вергілій, Паола 

Укажи, кого поселив Данте в 9 колі Пекла: зрадників

Укажи, хто був приречений на муки в центрі пекла, знаходячись по пояс у кризі (за «Божественною комедією» Данте): Люцифер

Провідником Данте в пеклі в «Божественній комедії» став античний поет: Вергілій

Укажи, що Данте вважав найтяжчим гріхом (за «Божественною комедією»): зраду

Укажи, що Данте вважав найтяжчим гріхом (за «Божественною комедією»): щоб Данте було дозволено побачити Бога

Укажи, у якому місті знайшов свій спочинок Данте: Равенна

Продовж речення: «Кожна частина “Божественної комедії” Данте містить…»: 33 пісні

Визнач жанр «Божественної комедії» Данте Аліґ’єрі: поема

Укажи, яку модель світу повторює структура поеми Данте: християнську 

Встанови послідовність зустрічей поета з іншими персонажами в «Божественній комедії» Данте Аліґ’єрі:   зустріч із Вергілієм → 2, зустріч із Паоло та Франческою → 3, зустріч із хижаками → 1, зустріч із Беатріче → 4

Ім’я коханої Данте, яку він увічнив у своїх творах: Беатріче 

В уривку з «Божественної комедії»: «На півшляху земного світу // Я трапив у похмурий ліс густий…» Данте має на увазі вік…: 35 років

Укажи, що споглядають душі праведників у Раю: велич Творця 

Продовж речення: «Вергілій (за «Божественною комедією» Данте) супроводжує Поета…»: у пеклі та в чистилищі 

Укажи, шо відрізняє Рай від Чистилища та Пекла: рух і світло

Укажи, що символізує образ лісу в «Божественній комедії»: гріховне життя

Укажи, якою мовою написана поема «Божественна комедія»: італійською

Продовж речення: «Поет у Дантовій “Божественній комедії” проходить через…»: дев’ять кіл пекла

Укажи, у якій формі задумана поема Данте «Божественна комедія»: як розповідь про подорож потойбічним світом

Укажи, якою строфою написана «Божественна комедія»: терцина

Епітет «божественна» до «Комедії» Данте Аліґ’єрі додав: Джованні Боккаччо 

Встанови відповідність між «вічними» образами та чеснотами, які вони втілюють:

Шукання та прагнення людського → Поет, Сила щирого, справжнього кохання → Франческа та Паоло, Божественна любов, що веде людство до духовного відродження → Беатріче, Рятівна роль античності, мистецтва взагалі → Вергілій

Укажи, чим можна порівняти грандіозну будову поеми Данте: храмом

Назви першу всесвітньо відому книжку Данте: «Нове життя» 

Укажи, хто супроводжував Данте Пеклом і Чистилищем: Верґілій

Укажи, що Данте вважав найтяжчим гріхом: зраду

Укажи, у якому місті похований Данте: Равені

Творчість Данте припадає на добу: Передренесансу 

Творчість Данте Аліґ’єрі належить до літератури: італійського Передвідродження 

Укажи, що розмістив Данте на Сонці, Венері, Сатурні та інших планетах: Небесний рай

Укажи, де Данте розташував Пекло: на півночі

На брамі пекла, за Данте, написано: «Лишайте сподівання всі, хто входить» 

Укажи, де «Немає ані дня, ані ночі» (за Данте): у Чистилищі 

Укажи, якою мовою написана поема Данте «Божественна комедія»: італійською 

Серед художньо-зображальних засобів поеми Данте найчастіше використовує: алегорію