Записи

Модель атома

Встановіть відповідність частинки та її заряду:

  •  протон 1,6*10^(-19) Кл,
  • нейтрон 0,
  • електрон -1,6*10^(-19) Кл,
  • α – частинка → 3,2*10^(-19) Кл

Встановіть відповідність між властивостями ядерних сил та поясненням до цих властивостей:

  • один нуклон має властивість взаємодіяти лише з певною кількістю інших нуклонів – «сусідів» мають межу насичення,
  • різко зменшуються при збільшенні відстані між взаємодіючими об’єктами короткодія,
  • однакові сили між протонами та між протонами та нейтронами незалежні від наявності заряду

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 45 20 Ca. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю:

  • Кількість нуклонів в ядрі 45,
  • Кількість протонів 20,
  • Кількість нейтронів в ядрі 25

γ — промені являють собою: електромагнітну хвилю

Атом перетворився на негативний іон. Чи змінилася його маса, якщо змінилася, то як? так, збільшилася

Чому дорівнює зарядове число атомного ядра? кількості протонів 

α — промені являють собою: потік ядер Гелію

Вкажіть порядок розмірів атомних ядер: 10-15 m

Ізотопами називають нукліди, в яких однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів

Властивість самочинного випромінювання променів при самовільному (спонтанному) перетворенні ядер нестійких ізотопів одних елементів у ядра ізотопів інших елементів отримала назву радіоактивність 

Установіть відповідність між видами сил та об’єктами, між якими вони діють. електромагнітні сили заряди, ядерні сили нуклони, гравітаційні об’єкти з масою

Маємо ізотоп кальцію з позначенням 8 3 Li. Для цього нукліда встановіть відповідність між видом частинок в ізотопі та їх кількістю: Кількість нейтронів в ядрі 5, Кількість протонів 3, Кількість нуклонів в ядрі 8

Поясніть, чому ядро є стабільним, якщо протони в ядрі відштовхуються:  усі частинки в ядрі утримуються ядерними силами, які переважають кулонівські сили відштовхування між протонами

Яка з ознак НЕ є характеристикою ядерних сил? ядерні сили є силами відштовхування

Атом будь-якої речовини складається з масивного ядра, навколо якого рухаються електрони 

Ядерну планетарну модель будови атома висунув Е.Резерфорд 

Що являється альфа-випромінюванням? потік ядр гелію

Найменша за масою неподільна частинка, яка має найменший відомий науці електричний заряд, називається електрон 

Атом Цинку має 30 електронів та 25 нейтронів. Яка кількість протонів в ядрі цього атома? 30

Оноре де Бальзак Гобсек — відповіді на тести

Ім’я «Гобсек» в перекладі означає глитай

Адвокат Дервіль називав Гобсека людиною-векселем

Перед смертю Гобсек хотів з’їсти або спалити золото

Найчастіше в повісті Бальзака «Гобсек» згадується жовтий колір

Оноре де Бальзак зображує Гобсека служником золота і водночас філософом, що провидів потаємну суть буржуазного суспільства

Жанр твору Бальзака «Гобсек» — повість

Провідна думка твору Оноре де Бальзака «Гобсек» — влада грошей навіть непересічну людину перетворює на вексель, автомат

Гроші Гобсекові потрібні для того, щоб мати владу

«Людина високопорядна, освічена, скромна, з вишуканими манерами… Він здобув пошану і клієнтуру в найкращих домах Сен-Жерменського передмістя, однак не скористався з цієї прихильності, як зробила б на його місці людина честолюбна… Він був позбавлений пронизливого лукавства» йдеться про Дервіля

«Доброта» Гобсека щодо Дервіля виявилася в тому, що він позичив йому гроші під п’ятнадцять відсотків

Характерною особливістю композиції повісті «Гобсек» є  прийом обрамлення

Не піддаються руйнівному впливу грошей Фанні Мальво, Дервіль

Як ставився Гобсек до графіні де Ресто? жорстоко 

Композиція твору «Гобсек» – оповідання в оповіданні

Ім’я юного графа де Ресто Ернест 

Гобсек найбільшим благом у житті вважав гроші 

З якою твариною асоціюється Гобсек? з павуком

Тема повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»  згубна влада золота

Гобсек уособлює руйнівну силу влади золота 

Живе на вулиці Монмартр Фанні 

Бальзак не став нотаріусом

Хто став причиною трагедії сім’ї графа де Ресто? Анастазі

«Людська комедія» Оноре де Бальзака складається з 3 частин

Гобсек каже: «У мене погляд як у господа Бога

Чим закінчується повість? смертю Гобсека 

«Витвір мистецтва повинен бути справжнім» – так вважали натуралісти

З ким чи чим оповідач порівнює  Гобсека? з Талейраном 

Всі риси належать реалізму, окрім ідеалізація героїв 

На якій вулиці жив Гобсек? де – Гре 

Гобсек є вічним образом — втіленням скнари

Яку комаху нагадує Гобсек? мокрицю

Стати лихварем Гобсека спонукали несамовита жага грошей

Титул де Гранльє-матері віконтеса

Ім’я дочки де Гранльє Камілла

Паризький адвокат, друг родини Гранльє Дервіль

Ім’я юного графа де Ресто Ернест

Вулиця, на якій живе Фанні Мальво Монмартр

Дівоче прізвище матері графа де Ресто Горіо

Ім’я графині, яка жила на вулиці Гельдерській Анастазі

Девіз, написаний на гербі де Ресто надійність

Вони були зображені на тлі герба де Ресто хрести

Скільки років прожив Гобсек? 89

Вексель — письмове боргове зобов’язання визначеної форми (грошовий документ), що дає власникові беззаперечне право вимагати від боржника сплатити зазначену у векселі суму грошей у певний термін.

Застава — віддання майна для забезпечення позики.

Що вплинуло на розвиток реалізму в ХІХ столітті? природничі науки та філософія

Який провідний принцип реалізму? конкретно-історичне зображення характерів

Який жанр літератури  досягає найвищого розвитку в добу реалізму? роман

На початковому етапі реалізм взаємодіяв з романтизмом

Представники французького реалізму Стендаль, О.де Бальзак, П. Меріме

Оскар Уайльд – представник естетизму

Напрям філософії, в якому єдиним джерелом знань вважають конкретні (емпіричні) науки – це позитивізм

Основи трапеції дорівнюють 12 см і 16 см, а бічні сторони – 7 см і 9 см. Знайдіть кути трапеції

Основи трапеції дорівнюють 12 см і 16 см, а бічні сторони – 7 см і 9 см. Знайдіть кути трапеції

81 — x2 = 49 — (4-x)2

x=6

9/sin90 = 6/x

x= 0.666

∠B = 42+90 = 132

∠C = 180 — 90 — 42 = 48

7/sin90 = -2/x

x = -0.28

∠A = 197-90=107

∠D = 180-107 = 73

Відповідь:

107º, 73º, 132º, 48º


Радіоприймач налаштований на прийом хвиль із частотою 300 МГц. Якій довжині хвилі відповідає ця частота?

Радіоприймач налаштований на прийом хвиль із частотою 300 МГц. Якій довжині хвилі відповідає ця частота?

Дано:
ν = 300 МГц = 300000000 Гц = 3*108 Гц
λ-?
\(\lambda = cT = \frac{c}{\nu }\)

с — швидкість світла = 3*108

λ = 3*108 / 3*108 = 1 м

Відповідь: 1 м

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Ц-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Ц-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Відповідь: цис-сер-ізо

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: Т-Т-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Фрагмент молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: Т-Т-Г-Т-Ц-А-Т-А-Г. Визначте послідовність амінокислот у моле­кулі білка.

Відповідь: асп-сер-ізо 

Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має таку послідовність: А-Т-Т-А-Г-Г-Г-Ц-А. Відновіть послідовність нуклеотидів іРНК, що транскрибується з цього фрагмен­та.

Фрагмент кодуючого ланцюга ДНК має таку послідовність: А-Т-Т-А-Г-Г-Г-Ц-А. Відновіть послідовність нуклеотидів іРНК, що транскрибується з цього фрагмен­та.

Відповідь: УАА-УЦЦ-ЦГУ 

Довжина ділянки молекули ДНК становить 204 нм. Визначте молекулярну масу цієї молекули.

Довжина ділянки молекули ДНК становить 204 нм. Визначте молекулярну масу цієї молекули.

Відповідь: 414000 у.о.

Ген ДНК включає 1500 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

Ген ДНК включає 1500 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

1500 /3 = 500

Відповідь: 500

Ген ДНК включає 300 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

Ген ДНК включає 300 пар нуклеотидів. Визначте кількість амі­нокислот, закодованих у ньому.

300/3 = 100

Відповідь: 100