Знайдіть Δдля функції  f(x) = 5 – 3x, якщо х= 1,8, х = 2.

Знайдіть Δдля функції  f(x) = 5 – 3x, якщо х= 1,8, х = 2.

Відповідь: -3Δx