Знайдіть приріст функції f(x) = х – 1, якщо х= 1, Δх = 0,1.

Знайдіть приріст функції f(x) = х – 1, якщо х= 1, Δх = 0,1.

\(\Delta f = f({x_0} + \Delta x) – f({x_0})\)
\(\Delta f = f(1+ 0,1) – f(1)\)
\(\Delta f =1,1-1 – 0\)

Відповідь: 0,1