Знайдіть приріст функції f(x) = 3х –1 на відрізку [0;5].

Знайдіть приріст функції f(x) = 3х –1 на відрізку [0;5].

\(\Delta f = f({x_0} + \Delta x) – f({x_0})\)
\(\Delta f = f(0+5) – f(0)\)
\(\Delta f = 14+1\)

Відповідь: 15