Знайти відстань між точками А(–1; 2; 2) та В(–2; 1; 4).

Щоб знайти відстань між точками А(–1; 2; 2) та В(–2; 1; 4), ми можемо використати формулу відстані між двома точками у тривимірному просторі.

Відстань d між двома точками (x₁, y₁, z₁) та (x₂, y₂, z₂) обчислюється за формулою:

d = √[(x₂ – x₁)² + (y₂ – y₁)² + (z₂ – z₁)²].

У даному випадку, координати точки А(–1; 2; 2) відповідають (x₁, y₁, z₁) = (–1, 2, 2), а координати точки В(–2; 1; 4) відповідають (x₂, y₂, z₂) = (–2, 1, 4).

Підставляємо ці значення у формулу:

d = √[(-2 – (-1))² + (1 – 2)² + (4 – 2)²] = √[(-2 + 1)² + (-1)² + (2)²] = √[1 + 1 + 4] = √6.

Отже, відстань між точками А(–1; 2; 2) та В(–2; 1; 4) дорівнює √6.