Знайти похідну функції y = 2×2/(x2-5)

y = \(\frac {2x^2}{x^2-5} \)
y` = \(\frac{(2x^2)`(x^2-5)-2x^2(x^2-5)`}{(x^2-5)^2} = \frac{4x}{(x^2-5)}-\frac{4x^3}{(x^2-5)^2}\)