Зростання та спадання функції

Достатня умова зростання функції

Якщо в кожній точці інтервалу (a; b) f'(x)>0 , то функція f(x) зростає на цьому інтервалі

Достатня умова спадання функції

Якщо в кожній точці інтервалу (a; b)  f'(x)<0, то функція f(x) спадає на цьому інтервалі

Необхідна і достатня умова сталості функції

Функція f(x) є сталою на інтервалі (a; b) тоді і тільки тоді, коли f'(x) = 0 в усіх точках цього інтервалу.

Нагадаємо, що функція f(xназивається зростаючою на множині Р, якщо більшому значенню аргументу із цієї множини відповідає більше значення функції, тобто для будь-яких x1 і x2 із цієї множини з умови x2 > xвипливає, що f(x2) > f(x1).

Функція f(xназивається спадною на множині P, якщо більшому значенню аргументу із цієї множини відповідає менше значення функції, тобто для будь-яких x1 і x2 із цієї множини з умови x2 > x1 випливає, що f(x2) < f(x1).

Теорема 22.2 (ознака зростання функцій). Якщо для всіх х із проміжку І виконується нерівність f'(x)>0 , то функція f зростає на цьому проміжку.

Теорема 22.3 (ознака спадання функцій). Якщо для всіх х із проміжку І виконується нерівність  f'(x)<0, то функція f спадає на цьому проміжку.

Якщо функція f(xнеперервна на відрізку [abі диференційована в усіх точках інтервалу (ab), то на інтервалі (abзнайдеться така точка c ∈ (ab), що

\(\frac{{f(b) – f(a)}}{{b – a}} = f'(c) \)

Теорема 22.1 (ознака сталої функції). Якщо для всіх x із проміжку I виконується рівність  f'(x)=0, то функція f  є константою на цьому проміжку.

Екстремуми функції

Функція f(x) є сталою на інтервалі (ab) тоді й тільки тоді, коли ′(x) = 0 в усіх точках цього інтервалу.

Критичними точками функції називаються внутрішні точки її області визначення, в яких похідна функції дорівнює нулю або не існує.

Роль критичних точок – тільки вони можуть бути точками екстремуму функції.