Логарифми

x= logba a=bx

loga1=0

logaa = 1

Якщо а=10, то log10b = lgb – десятковий логарифм

Якщо а = е, то logeb = lnb – натуральний логарифм, е – ірраціональне число, дорівнює приблизно  2,71828

alogab = b

Властивості логарифмів

  • При a<=0  або b<=0  вираз logab не має сенсу.
  • loga1 = 0 при a>0 i a 1
  • logaa=1 при a>0 i a 1
  • log10b = lgb при  b>0
  • logeb = lnb при  b>0
  • lnb ≈ 2,30259
\(a^{\log_{a}{b}} = b,\)
\(\log_{a}{xy} = \log_{a}{x} + \log_{a}{y}\)
\(\log_{a}{\frac{x}{y}} = \log_{a}{x} – \log_{a}{y}\)
\(\log_{a}{x^{n}} = n \log_{a}{x}\)
\(\log_{a^{m}}{x} = \frac{1}{m} \log_{a}{x}\)
\(\underline{\log_{a}{b} = \frac{\log_{c}{b}}{\log_{c}{a}}}.\)
\(\log_{a}{b} = \frac{1}{\log_{b}{a}}.\)