Нехай дана точка A(1; –4; 3). Відстань від точки А до площини yOz дорівнює

Щоб знайти відстань від точки A(1; –4; 3) до площини yOz, ми можемо проекцію вектора АО на площину yOz, де О – початок координат.

Проекція вектора АО на площину yOz буде дорівнювати перпендикулярній відстані від точки А до площини, яка обчислюється за формулою:

d = |Ax|,

де Ax – координата x точки A.

У цьому випадку, координата x точки A(1; –4; 3) дорівнює 1.

Отже, відстань від точки A до площини yOz дорівнює |1| = 1 одиниці.