Нехай дана точка A(1; –4; 3). Яка відстань від точки А до площини хOу?

Щоб знайти відстань від точки A(1; –4; 3) до площини хОу, ми можемо скористатись формулою для відстані між точкою і площиною у тривимірному просторі.

Відстань d від точки до площини можна обчислити за формулою:

d = |Ax + By + Cz + D| / √(A² + B² + C²),

де (x, y, z) – координати точки A, та Ax + By + Cz + D = 0 – рівняння площини.

У цьому випадку, площина хОу має рівняння z = 0, тобто A = 0, B = 0, C = 1, D = 0.

Підставляємо ці значення у формулу:

d = |0 * 1 + 0 * (-4) + 1 * 3 + 0| / √(0² + 0² + 1²) = |3| / 1 = 3.

Отже, відстань від точки A(1; –4; 3) до площини хОу дорівнює 3 одиницям.