Обери розв’язок показникового рівняння

Обери розв’язок показникового рівняння

\({\left( {\frac{1}{4}} \right)^x} = 25\)
Відповідь \({\log _{\frac{1}{2}}}5\)