Обчисліть логарифм (2/3)^log(2/3)(8-2)

Обчисліть

\((\frac{2}{3})^{log_{\frac{2}{3}}8-2}\)
\((\frac{2}{3})^{log_{\frac{2}{3}}8-2}\) = \((\frac{2}{3})^{log_{\frac{2}{3}}8} : \frac{2}{3}^2\) = 8 * 9/4 = 18

Відповідь: 18