Точка М знаходиться на відстані 4 см від вершин рівностороннього трикутника зі стороною 6 см. Знайти відтань від точки М до площини трикутника.

Точка М знаходиться на відстані 4 см від вершин рівностороннього трикутника зі стороною 6 см. Знайти відтань від точки М до площини трикутника.

МО-?

МА = 4см

АВ = 6 см

КВ = 3 см

АК = √36-9 = √27 = 3√3

ОА = 2√3

МО = √16-12 = 2см

Відповідь: 2 см