Укажіть проміжки неперервності функції f, зображеної на малюнку.

Укажіть проміжки неперервності функції f, зображеної на малюнку.

Відповідь: (-; 0 ) (0;1) (1;)