Українська мова 10 клас тест

Закон моделювання аудиторії потребує від оратора вивчення соціально-демографічних, суспільно-психологічних та… індивідуально-особистісних ознак аудиторії 

Тема виступу — це … основна частина роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі 

Знайдіть неправильне словосполучення Воєнне звання 

Риторика — це … теорія ораторського мистецтва 

План виступу – це…  послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксований у вигляді переліку ключових понять або суджень

Лаконічність мовлення відбиває … здатність оратора говорити стисло, залишаючись максимально зрозумілим

Лексичну норму не порушено в словосполученні … взяти за приклад

Ясність мовлення – це… смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні слухачами 

Промова не викликала інтересу в слухачів, про це свідчить … байдужа реакція