Установи відповідність між лівою та правою частинами реакцій:

С6Н5ОН + Na → натрій фенолят + водень,

СН3СООН + СН3ОН → метиловий естер етанової кислоти + вода,

СН3СОН + [О] → етанова кислота,

2Н5ОН → діетиловий етер + вода,

С6Н12О6 + Ag2О + NН→ амоній глюконат + срібло,

6Н10О5)n + 3nНNO→ тринітроцелюлоза + вода