Хімія практична 10 клас

Вкажи колір фенолфталеїну у розчині оцтової кислоти: безбарвний

Вкажіть колір купрум(ІІ) гідроксиду. блакитний 

Зазначте якісну реакцію на крохмаль. утворення синьо-чорного забарвлення з розчином йоду 

Зазнач колір купрум (ІІ) гліцерату: синій

Вкажи відмінні ознаки гліцеролу та глюкози: молекула гліцеролу містить лише гідроксильні групи, а глюкози – і гідроксильні, і альдегідну, за звичайних умов гліцерол є рідиною, а глюкоза – тверда речовина

Оберіть правильне твердження. Глюкоза проявляє властивості багатоатомних спиртів і альдегідів. 

Встанови послідовність виявлення речовин у задачі 3:  для ідентифікації крохмалю – крапнемо на нього розчином йоду. Колір з білого зміниться на синьо-чорний → 2, додаємо воду, лимонна кислота і глюкоза розчиняються, крохмаль – ні → 1, для ідентифікації глюкози – додамо до розчину купрум(ІІ) гідроксиду – блакитний осад розчиниться і розчин набуває синього кольору → 4, до утворених розчинів додаємо індикатор – універсальний. У розчині з лимонною кислотою він змінить колір на оранжевий → 3

Сахароза не має відновлювальних властивостей, оскільки у складі молекули немає альдегідної групи. 

У задачі 2 при додаванні до речовин купрум (ІІ) гідроксиду та нагріванні лише у пробірці з глюкозою суміш забарвиться спочатку в оранжевий, а потім у червоний колір

Вкажи спільні ознаки гліцеролу та глюкози: солодкі на смак, є багатоатомними спиртами

Обери назву речовини, що утворюється при окисненні глюкози купрум (ІІ) гідроксидом: глюконова кислота 

Встановіть послідовність виявлення речовин у задачі 1. до розчинів інших двох пробірок додаємо лакмус. У пробірці, де лакмус змінить забарвлення на червоний, міститься сульфатна кислота → 2, доведемо, що в останній пробірці гліцерол. Додаємо купрум (ІІ) гідроксид. Осад розчиниться й утвориться розчин яскраво-синього кольору → 4, проведемо якісну реакцію на сульфат-аніон – впевнимося, що виявлена нами у попередньому досліді кислота сульфатна. Додамо розчин солі барію. Утвориться білий осад барій сульфату → 3, понюхаємо пробірки. Визначаємо етанову кислоту за характерним запахом оцту → 1