Яка з точок є серединою відрізка АВ, якщо А(0; 1; –2), а В(2; –2; 1)?

Щоб знайти середину відрізка АВ, можна обчислити середнє арифметичне координат точок А і В. Це дасть нам координати середини відрізка.

Координати точки А(0; 1; –2) відповідають (x₁, y₁, z₁) = (0, 1, –2), а координати точки В(2; –2; 1) відповідають (x₂, y₂, z₂) = (2, –2, 1).

Середина відрізка має координати, що обчислюються як середнє арифметичне відповідних координат:

x = (x₁ + x₂) / 2, y = (y₁ + y₂) / 2, z = (z₁ + z₂) / 2.

Підставляємо значення:

x = (0 + 2) / 2 = 1, y = (1 + (-2)) / 2 = -0.5, z = (-2 + 1) / 2 = -0.5.

Отже, точка з координатами (1, -0.5, -0.5) є серединою відрізка АВ.