Історія України відповіді на тести 10 клас

До якого заходу вдалася радянська влада під час голоду 1921-1923 рр? Замовчування наявності голоду.

У якому році 1-й з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу PCP та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР? 1922

У якому році започатковано політику «коренізації» в УСРР? 1923

 Хто був головою раднаркому УСРР у період запровадження НЕПу? X. Раковський 

Вкажіть, внаслідок якої події відбувся вступ України до СРСР встановлення радянської влади в Україні 

Вкажіть, які з названих положень відображають погляди українських націонал-комуністів. – 123

  1. Будуючи радянську владу в Україні, треба враховувати національні особливості, перш за все її демократизм, витоки якого в козаччині.
  2. Майбутня радянська держава має бути за устроєм конфедерацією або федерацією.
  3. Забезпечення повного права націй на самовизначення.

Яке з висловлювань є правильним? центральне партійно-радянське керівництво сприяло створенню умов для розвитку ринкових відносин в УСРР, удавшися до заходів «нової економічної політики» 

Уособленням якої політики партійно-державного керівництва УСРР був М. Скрипник? «Українізації». 

У якому уривку з історичних джерел відображено одну з причин впровадження в Україні на початку 1920-х рр. політики коренізації? «Зростання української культури та української інтелігенції йде швидкими темпами і якщо ми не візьмемо в руки цього руху, він може піти мимо нас… віддавати цей рух у руки чужих нам елементів не можна ні в якому разі…»

Які зміни відбулися в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики? дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції 

Що змусило лідера більшовиків В. Леніна зробити таку заяву: «Не вдалася лобова атака, перейдемо в обхід, будемо діяти облогою і сапою»? Провал політики «воєнного комунізму». 

Позначте частину України, яку, головним чином, охопив голод 1921–1923 рр. Південь

Коли в Україні стався Голодомор? 1932–1933 рр.

Вкажіть, що мала на меті радянська влада, законодавчо закріплюючи в 1932 р. такі норми:

«…Застосовувати як міру судової репресії за розкрадання (крадіжку) колгоспного та кооперативного майна найвищу міру соці­ального захисту – розстріл з конфіскацією всього майна і з заміною при пом’якшуючих обставинах позбавленням волі на строк не нижче 10 років з конфіскацією майна». додаткове вилучення зерна у селян

Коли було проголошено курс на суцільну колективізацію сільського господарства? 1929

Вкажіть правильне твердження. Наслідками індустріалізації в Україні стали докорінна реорганізація промисло­вості та суттєві зрушення у провідних галузях важкої промисловості.

У жовтні ….. в Києві було скликано Всеукраїнський православний церков­ний соборякий створив Українську автокефаль­ну Православну церкву (УАПЦ) на чолі з митрополитом Василем Липківським. 1921

Про наслідки якого лиха доповідав італійський консул у Харкові Сержіо Граденіго послу Італії у Москві?

«Наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація цієї країни, що призведе до зміни її етнографічного характеру. В майбутньому і, либонь дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про український народ, а то й про українську проблему, бо Україна стане де-факто територією з переважно російським населення». Голодомор 1932-1933 рр.

У радянській державі єдиною силою, яка надала в період масового голодомору 1921–1923 рр. від­чутну допомогу, була… Православна церква.

У складі якої республіки було створено Молдавську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку? УРСР.

Комуністична влада заходилася нещадно грабувати храми, особливо в Україні. Підставою був декрет від  22 лютого…, підписаний  М. Калініним.    1922

Про поширення якого явища йде мова в уривку газетної статті?

«Змагання кращих гірників Донбасу знайшло відгук і на Горьківському автозаводі. Коваль Бусигін поставив небувалий в історії ковальської справи рекорд продуктивності праці…». стаханівського руху

Другу п’ятирічку Й. Сталін оголосив «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії». Почалося масове нищення культових споруд. Який із зазначених відомих храмів часів Київської Русі був зруйнований у цей період? Михайлівський Золотоверхий собор

Про який освітній заклад йде мова в уривку джерела?

«Молода республіка гостро потребувала спеціалістів… Для мене, так як і для тисяч інших моїх товаришів, направлення… яке дала нам профспілка, стало пе­репусткою в життя. Для більшості… вчитися було дуже важко. Майже всі ми у кращому випадку мали найнижчу освіту… Закінчивши його, я вступив Інститут сільського господарства» рабфак

У 1939 р. група літераторів з України – М. Рильський, М. Бажан, В. Сосюра, П. Тичина, А. Малишко та інші – створили колективну поему «Наш рідний Сталін». Що штовхнуло їх на такий крок? Бажання врятуватися від репресій.

Жертвою якої репресивної акції  у 1930-х рр. став український громадсько-політичний і державний діяч Сергій Єфремов? Справа «СВУ».

Який з названих київських храмів був зруйнований у 1930-ті роки? Михайлівський Золотоверхий собор

Яка політика, на думку вчених, «…мала зміцнити новоутворену державну структуру – Радянський Союз: наданням прав «культурно-національної автономії», бодай частково компенсувати республікам втрату політичного суверенітету»? «Коренізація».

В якому році в СРСР відбувся судовий процес «Шахтинська справа»? 1928

Чим пояснюється підтримка у 1920-ті рр. Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) радянською владою? Прагненням послабити Російську православну церкву, яка вороже ставилась до більшовицького режиму.

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до… Конфіскації всього продовольства та посівного фонду, припинення постачання товарів.

Розташуйте події у хронологічній послідовності.

А) процес над Спілкою визволення України;                          

Б) утворення СРСР;        

В) «закон про п’ять колосків»; 

Г) органи ДПУ обвинуватили УАПЦ в антирадянській діяльності. 

Б, Г, А, В.

Які причини зумовили соціальні зміни у структурі населення України у 20-30-ті рр. XX ст.?

1. Соціалістична модернізація.

2. Міграційні процеси через стихійні лиха.

3. Насильницьке винищення окремих соціальних груп.

4. Значна еміграція за кордон.

5. Часта зміна влади.

1, 3.

Які соціальні прошарки зникли в радянському суспільстві на кінець 1930-х рр.? підприємці і промисловці, селяни-власники

Позначте назву процесу, сфабрикованого ОДПУ, за яким було репресовано академіка Української академії наук Сергія Єфремова. процес над «Спілкою визволення України»

З якою політичною метою проводився масовий терор в СРСР у 1930-ті рр.? ліквідувати реальних і потенційних противників радянської влади, од­ноосібної влади Й. Сталіна всередині країни