Історія України Універсали

Укажіть Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:

«Український народе!.. Ми, Українська Центральна Рада, твоєю во­лею, в ім’я творення ладу в нашій країні, в ім’я рятування всієї Росії, оповіщаємо: віднині Україна стає Українською Народною Республікою». III Універсал 

Хто був лідером самостійників на початку Української революції? М. Міхновський 

У якому році відбувався процес «українізації» частин російської армії? 1917

Укажіть, на яку роль претендувала Українська Центральна Рада під час створення в березні 1917 р. Громадського політичного центру 

Українська Центральна Рада створена в… березні 1917 р. 

Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання.

«Пробувши кілька тижнів у Петрограді, втративши всяку надію одержати якусь відповідь і від Временного Правительства, Делегація Центральної Ради після тих понижень, яких зазнала у передпокоях міністерських і Ради робітничих депутатів, повернула, без всякої офіційної відповіді,.. до Києва. А в той час… Правительство, нарешті, вирішило і ухвалило одкинути домагання Української Центральної Ради».

Описана у джерелі подія стала приводом до… Проголошення І Універсалу УЦР

Підписання якого договору зумовило вступ на територію України німецьких та австро-угорських військ? Брестського 

Яка подія в Росії вплинула на рішення УЦР прийняти III універсал? Перемога збройного повстання більшовиків у Петрограді

Якій події В. Винниченко у своїх мемуарах дав таку оцінку: «воістину генеральний огляд революційних і національно-визвольних сил», «перший крок відродження нації на шляху державності», «перший камінь у будові української державності»? проведення Всеукраїнського національного конгресу

Про який український форум В. Винниченко писав наступне: «Конгрес був першим кроком відродження нації по шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і агітаційним засобом, він став першим підготовчим етапом у творенні як ідеї Української держави, так і в частковому переведенні її в життя». Український національний конгрес

Чи правильні твердження?

  1. Розгортання подій Української революції в березні–травні 1917 р. проходило переважно під гаслом автономії України.

2. Діяльність Генерального секретаріату в червні–серпні 1917 р. ускладнювалася збройною боротьбою Центральної Ради з Тимчасовим урядом.

Тільки 1 твердження правильне

Проголошення Центральною Радою Першого Універсалу спричинене … відмовою Тимчасового уряду визнати право України на автономію