Історія України 10 клас тест

Що із перерахованого не є ознакою «воєнного комунізму»? відновлення права власності на землю 

Вкажіть мету Першого Зимового походу Армії УНР. Продовження збройної боротьби за незалежність України у партизанському форматі. 

Яка партія була правлячою у радянській Україні в 1919 р.? КП(б)У. 

Масштабні масові репресії, грабунки  та насильства проводила ЧК

Держава, проголошена більшовиками в Україні у 1919 р., називалась УСРР 

Як називалась держава, проголошена більшовиками в Україні у 1919 р.? УСРР

В Україні вдруге було встановлено радянську владу в 1919 р. 

Оберіть армію, яка не брала участі у воєнно-політичних подіях в Україні у 1919 р. Армія Грузинської демократичної республіки.

31 серпня 1919 р.  о 10-й годині ранку українське військо визволи­ло від більшовиків Київ.

Вкажіть, які заходи передбачала продовольча диктатура, встановлена в Україні більшовиками у 1919 р.

  1. Введення продрозкладки.
  2. Заборона приватної торгівлі продуктами харчуван­ня.
  3. Створення комітетів бідноти.
  4. Відкриття пунктів безкоштовної видачі про­дуктів харчування.
  5. Передання Наркомпроду УСРР усіх прав на заготівлю та роз­поділ продовольства в Україні.

1, 2, 3, 5

УНР 24 вересня 1919 р. оголосила війну Денікіну

Політика «воєнного комунізму» базувалася на системі примусу і тотального контролю за суспільством