Відповіді тести з всесвітньої історії 8 клас

Хронологічні межі Тридцятилітньої війни охоплюють період 1618-1648 рр.

Яку назву у Польщі носило поміщицьке господарство, засноване на панщинній праці селян?  – фільварок 

Який архітектурний стиль набув поширення у Польщі у XVII ст.? – «сарматське бароко»

З якою метою на українських землях у складі Речі Посполитої було запроваджено Берестейську унію 1596 р.? – з метою поширення католицизму на українські землі 

Яку назву носив законодавчий кодекс Івана IV? –  Судебник

Назви орган державної влади, створений Петром I, що замінив Боярську Думу –  Сенат

За якого правителя Османська імперія досягла найбільшої могутності?-  Сулеймана І Пишного 

Як звали московського патріарха, який провів церковну реформу? – Никон


Встанови відповідність:

 • Духівництво → привілейований стан служителів релігійного культу, 
 • Міщани → непривілейований стан, що складався переважно з ремісників та купців, 
 • Селяни → непривілейований стан, який повністю перебував у залежності від землевласника, 
 • Магнати → привілейований стан найбільших землевласників

Співстав дати та події:

 • 1721 р. → проголошення Всеросійської імперії, 
 • 1722 р. → прийняття «Табеля про ранги»
 • 1549 р. → скликання Земського собору, 
 • 1550 р. → прийняття «Судебника»


Розташуй події у хронологічній послідовності:

 • прибуття до Віргінії нових переселенців — англійських пуритан,
 • «Бостонське чаювання», 
 • кінець війни за незалежність США,
 • Прийняття Конституції США

Серед переліку обери наслідки промислового перевороту в Англії.

 • поява нових верств суспільства – підприємців і найманих працівників, 
 • кількість буржуазії перевищувала кількість лендлордів, 
 • зниження заробітної плати та звільнення частини працівників

Хто був першим президентом США? Дж. Вашингтон

Скільки штатів було утворено на Атлантичному побережжі англійцями до початку XVIII ст.? –  13

Про який художній стиль йдеться в уривку? «Головне гасло – «Розум і порядок в усьому». Його теоретики були переконані, що основу краси в мистецтві закладають чіткі правила. Їх треба неухильно дотримуватися» – класицизм

Якою була причина боротьби за іспанську спадщину? – зосередження велетенських територій в руках династії Бурбонів

Як називається система державотворення, за якої уряд намагається усунути внутрішні перешкоди для торгівлі й покращити становище нації у світовій економіці? –  меркантилізм

Хто такі луддити? – бунтівники проти машин 

Які нові верстви суспільства з’явилися внаслідок промислового перевороту? – підприємці і наймані робітники 

Хто очолював енциклопедистів? –  Д. Дідро

Leave a Reply