Дано функцію f(x) = –4x + 16.

Дано функцію f(x) = –4x + 16.
а) визначте значення х, для яких виконується умова f(x) < 0;
б) знайдіть нулі функції.

a) –4x + 16 <0; x>4

б) –4x + 16 = 0; x = 4

Leave a Reply