Дано SO⊥ (ABO), SA i SB – похилі, SO = a,  ∠AOB = 90,  ∠SAO = 60, ∠SBO = 45

Дано SO⊥ (ABO), SA i SB – похилі, SO = a,  ∠AOB = 90,  ∠SAO = 60, ∠SBO = 45

Користуючись зображенням, встановіть відповідність між відрізками 1) – 5) та їх значеннями а) – е)

a) a/3; б) 3a/3; в)a; г) a2; д) 2a3/3; є) а/2; е) 2а/3

відстань між прямими SO і АВ = a/2

довжина похилої SB = a2

відстань між основами похилих 2a/3

проєкція похилої SA на площину АОВ = a/3

проєкція похилої SB на площину АОВ = a

 5) відстань між прямими SO і АВ = → є), 3) довжина похилої SB = → г), 4) відстань між основами похилих = → д), 1) проєкція похилої SA на площину АОВ = → а), 2) проєкція похилої SB на площину АОВ = → в)