До розчину масою 30,4 г з масовою часткою ферум(ІІ) сульфату 20% додали надлишок розчину барій гідроксиду. Визначте масу барій сульфату, який утворився в результаті цієї реакції.

До розчину масою 30,4 г з масовою часткою ферум(ІІ) сульфату 20% додали надлишок розчину барій гідроксиду. Визначте масу барій сульфату, який утворився в результаті цієї реакції.

FeSO4 +   Ba(OH)2 →   BaSO4 +  Fe(OH)3

  1. Знайдемо масу FeSO4: 20%*30,4 / 100% = 6,08 г
  2. Знайдемо молярні маси FeSO4 та BaSO4: 151,932 г/моль та 233.43 г/моль
  3. Знайдемо масу BaSO4: 6,08*233,43/151,923 = 9,32 г

Відповідь: 9,32 г

Leave a Reply