Запишіть формулу n-го члена арифметичної прогресії (аn), та знайдіть а15, якщо а1 = 10,8, d = –2,4

Запишіть формулу n-го члена арифметичної прогресії (аn), та знайдіть а15, якщо а1 = 10,8, d = –2,4

а15 = a1 +(n-1)d = -22.8