Знайдіть суму перших шести членів геометричної прогресії:

Знайдіть суму перших шести членів геометричної прогресії:

3; –6; 12; -24 ; 48; -96

q = -6/3 = -2

\({S_n} = \frac{{{b_1} – {b_n}q}}{{1 – q}}.\)
\({b_n} = {b_1} \cdot {q^{n – 1}}.\)

b6 = 3*(-2)5 = -96

S6 = (3-(-96)*(-2) )/ 3 = -63