Знайдіть суму перших n членів геометричної прогресії (bn), у якій:

Знайдіть суму перших n членів геометричної прогресії (bn), у якій:

b1 = 1; q = –2; n = 6.

\({S_n} = \frac{{{b_1}({q^n} – 1)}}{{q – 1}}.\)

S6 = 1(-26 -1) /-3 = 63 / -3 = -21