Найдіть, яку роботу виконує сила F (4; 7), якщо точка її прикладання переміщується на вектор s  (–1; 10).

Найдіть, яку роботу виконує сила F (4; 7), якщо точка її прикладання переміщується на вектор s  (–1; 10).

A = F*s = 4*(-1) + 10*7 = 66

Відповідь: 66

Leave a Reply