Обчислити похідну функції y = x4 +2x +5, в точці x =1.

y = x+2x +5, в точці =1.

y` = 4x3 + 2 = 4*1+2 = 6