Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділився під час дії достатньої кількості нітратної кислоти на 21,2 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.

Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), який виділився під час дії достатньої кількості нітратної кислоти на 21,2 г розчину з масовою часткою натрій карбонату 20%.

Na2CO3 + 2 HNO3 → 2 NaNO3 + H2O+ CO2

  1. Знайдемо масу Na2CO3 в розчині: 20% * 21,2 г / 100% = 4,24 г
  2. Знайдемо молярні маси Na2CO3 та CO2: 105,99 г/моль та 44 г/моль
  3. Знайдемо масу CO2: 44*4,24/105,99 = 1,76г
  4. Знайдемо об’єм CO2: V = m/q = 1.76/1.976 = 0.896 л

Відповідь: 0,896 л

Leave a Reply