Окисно-відновні реакції

Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3 – Ні 


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

HBr + NaOH → NaBr + H2O – Ні


Сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює нулю.

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить +6. H2SO4

Визначте ступінь окиснення Карбону у сполуці: Na2CO3. +4

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить +4. H2SO3


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

KClO3 → KCl + O2 – Так


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

H2O + CaO → Ca (OH)2 – Ні


Визначте ступінь окиснення Мангану у сполуці: KMnO4. +7

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить 0. S 

Визначте ступінь окиснення Хлору у сполуці: HClO4. +7

Визначте ступінь окиснення Мангану у сполуці: K2MnO4. +6

Вкажіть сполуку, у якій ступінь окиснення Сульфуру становить -2. H2


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

H2O + CO2 ↔ H2CO3 – Ні


Наведена схема рівняння реакції є схемою окисно-відновної реакції:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu – Так