П. Куліш Чорна рада

Хто влаштував П. Куліша на роботу в університеті та піклувався про те, щоб його відправили на навчання до Європи? П. Плітньов

Куди П. Куліша відправили в заслання на 3 роки? до Тули

У виданні якого журналу П. Куліш брав активну участь? «Основа»

Як називається правопис, який створений П. Кулішем? «Кулішівка»

Одним з перших біографів якого письменника був П. Куліш? М. Гоголя

Скільки томів за біографією та творчістю М. Гоголя упорядкував П. Куліш? 6

Як називається Кулешова збірка переспівів творів визначних німецьких та англійських поетів ХІХ ст.? Позичена кобза

Як називалася філософія, якою захоплювався П. Куліш в останній період свого життя і творчості? хутірна

Хто з перелічених не є реальною історичною особою в творі? К. Тур

Який жанр має твір «Чорна Рада»? історичний роман-хроніка

Коли відбулася історична подія, описана в романі? 1663

Які дві сюжетні лінії представлено в творі? соціальна і любовна

Який образ в творі найяскравіше показує романтичне благородство? Я. Сомко

Обери, що з переліченого відноситься до джерел, за якими Куліш писав «Чорну Раду». «История Малороссии» М. Маркевича, «История Малой России» Д. Бантиш-Каменського, фольклор

Про кого йде мова: «Орел, а не козак!»? Петро

Про кого йде мова: «… був собі дідусь такий мізерний, мов зараз тілько з неволі випущений…»? В. Невольник

Про кого йде мова: «Добрий він, і душа щира, козацька, хоч удає з себе ледащицю і характерника»? Тур

Про кого йде мова:«Уже я йому й отчизну, уже я йому правду під ніс тикав, а він своє… Сказано – дурному хоч кіл на голові теши!..»? Сомко

Про кого йде мова:«Ще була молода і хороша, тілько бліднолика пані. Зараз було видно, що се не нашого пера пташка»? Княгиня, дружина Гвинтовки

Про кого йде мова: «Чужою смертю я волі копувати не хочу…»? Сомко

За рахунок чого збагатився М. Черевань і потім оселився у Хмарищі? участі у війнах проти ляхів

Яка улюблена справа пана Череваня? бджолярство

Ким одночасно був Шрам? попом і полковником

Про якого гетьмана козаків не згадується у творі? С. Зборовського

Про що співав старець-кобзар, перебуваючи у Череваня? сум країни через смерть Б. Хмельницького

Який обряд відбувся у Череваня під час гостювання Шрама? сватання

Про кого з героїв П. Куліш у творі зазначив: «Не любив ніяких сварок»? М. Череваня

За якої умови пішов би М. Черевань до запоріжців? не мав би дружини