Кислоти, оксиди, солі – відповіді на тест з хімії 8 клас

Тест 1

 1. Зазначте назву кислоти, нерозчинної у воді силікатна 
 2. Вкажіть складову частину кислоти, що зумовлює її кислий смак йон Гідрогену
 3. Вкажіть  найменш активний метал свинець
 4. Укажіть правильне закінчення речення. Безоксигенові кислоти утворюють хімічні елементи, порядкові номера яких… 9, 16, 17
 5. Оберіть пари речовин, при взаємодії яких утворюється кальцій хлорид кальцій і хлоридна кислота, кальцій оксид і хлоридна кислота
 6. Зазначте назви речовин, з якими не реагує хлоридна кислота. срібло, натрій сульфат
 7. Вкажіть, між якими речовинами можливе протікання хімічних реакцій барій + хлоридна кислота, цинк + сульфатна кислота, алюміній + фторидна кислота
 8. Встановіть відповідність між лівою та правою частинами рівнянь реакцій
  1. ZnCO3 + HCl → → цинк хлорид + вода + карбон(ІV) оксид, 
  2. Zn(OH)2 + HNO3 → → цинк нітрат + вода, 
  3. ZnO + HI → → цинк йодид + вода, 
  4. Zn + H2SO4 → → цинк сульфат + водень
 9. Встановіть відповідність між лівими і правими частинами хімічних реакцій.
  1. FeO + HCl → → ферум(ІІ) хлорид + вода, 
  2. Fe(OH)3 + HNO→ → ферум(ІІІ) нітрат + вода, 
  3. Fe + HCl → → ферум(ІІ) хлорид + водень, 
  4. Fe2O3 + HCl → → ферум(ІІІ) хлорид + вода
 10. Встановіть відповідність між формулою кислоти та її основністю та силою.
  1. HCl → сильна, одноосновна, 
  2. H2SO3 → середньої сили, двохосновна, 
  3. H3PO4 → середньої сили, триосновна, 
  4. H2CO3 → слабка, двохосновна
 11. Встановіть відповідність між формулою кислоти та її основністю та силою.
  1. H2SO4 → сильна, двохосновна,
  2. HNO3 → сильна, одноосновна,
  3. H2SO3 → середньої сили, двохосновна,
  4. H2SiO3 → слабка, двохосновна
 12. Встановіть відповідність між назвою кислоти та її належністю до певної групи за класифікацією.
  1. ортофосфатна → оксигеновмісна, трьохосновна,
  2. нітритна → оксигеновмісна, одноосновна,
  3. сульфітна → оксигеновмісна, двохосновна,
  4. фторидна → безоксигенова, одноосновна

Тест 2

 1. Вкажіть формули солетворних оксидів. NO2, CO2
 2. Встановіть відповідність між формулою речовини та її назвою.
  1. H2SO3 → сульфітна кислота,
  2. H2SO4 → сульфатна кислота,
  3. SO3 → сульфур(VІ) оксид,
  4. SO2 → сульфур(ІV) оксид
 3. Вкажіть неправильно складені формули солей.Al3(PO4)3, Li2PO4, Ca2(PO4)3
 4. Вкажіть колір лакмусу у розчині, що утворився в результаті взаємодії фосфор(V) оксиду та води. червоний
 5. Вкажіть колір лакмусу у розчині, що утворився в результаті взаємодії натрій оксиду та води. синій
 6. Встановіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить. BaО → оксиди, KOH → основи, Na2SO4 → солі, HNO3 → кислоти
 7. Оберіть правильне твердження. Кислотні оксиди взаємодіють з основними та амфотерними оксидами з утворенням солей.
 8. Встановіть відповідність між формулою солі та її назвою. KNO3 → калій нітрат, K3PO4 → калій ортофосфат, K2CO3 → калій карбонат, KCl → калій хлорид
 9. Встановіть відповідність між формулою оксиду та його характером.
  1. NO → несолетворний,
  2. BaO → основний оксид,
  3. CO2 → кислотний оксид,
  4. BeO → амфотерний оксид
 10. Вкажіть формули кислотних оксидів. Mn2O7, CO2, CrO3
 11. Оберіть правильне твердження. Фосфор(V) оксид належить до кислотних оксидів
 12. Вкажіть формули основних оксидів. BaO, CaO, K2O
 13. Вкажіть неправильно складені формули солей. K2Cl, K3SO4, KPO4
 14. Встановіть відповідність між формулою солі та її назвою.
  1. Na2SO3 → натрій сульфіт,
  2.  Na2SiO3 → натрій силікат, 
  3. Na2S → натрій сульфід, 
  4. Na2SO4 → натрій сульфат
 15. Встановіть відповідність між формулою речовини та класом, до якого вона належить. LiOH → основи, FeCl3 → солі, H2SO4 → кислоти, К2О → оксиди

Тест 3

 1. Обчисліть масу солі, що утвориться при взаємодії купрум(ІІ) оксиду масою 4 г з надлишком сульфатної кислоти

CuO + H2SO4 -> CuSO 4 + H 2 O

Mr( CuO ) = 80 г\моль

Mr( CuSO 4 ) = 160 г\моль

4:80 = x:160

x = 8 г

 1. Укажіть групу речовин, з якою реагують луги.  – кислоти 
 2. Позначте рівняння реакції добування кислотного оксиду. 4P + 5O2 → 2P2O5
 3. Установіть відповідність між формулою речовини та її назвою.
  1. Cl2O → хлор(І) оксид,
  2. Cl2O3 → хлор(ІІІ) оксид,
  3. Cl2O7 → хлор(VІІ) оксид,
  4. Cl2O5 → хлор(V) оксид
 4. Знайдіть неправильно складену назву солі. купрум хлорид 
 5. Установіть відповідність між формулою речовини та її назвою. 
  1. Cu2O → купрум(І) оксид,
  2. CuOH → купрум(І) гідроксид,
  3. Cu(OН)2 → купрум(ІІ) гідроксид,
  4. CuO → купрум(ІІ) оксид
 6. Обчисліть масу натрій гідроксиду, яку треба використати для нейтралізації розчину, що містить сульфатну кислоту масою 12,25 г.

2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O

Mr ( 2NaOH ) = 80

Mr ( H2SO4 ) = 98

x:80 = 12,25:98

x = 10 г

 1. До оксидів належать  сполуки, що складаються з двох хімічних елементів, одним з яких є Оксиген 
 2. Вкажіть масу натрій хлориду, що утвориться у результаті взаємодії 10 г натрій гідроксиду з необхідною кількістю хлоридної кислоти. 14,625 г

NaOH + HCl -> NaCl + H2O

 1. Знайдіть неправильно складену назву основи. ферум гідроксид
 2. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
  1. Cu(OH)2 + HCl → купрум(ІІ) хлорид + вода,
  2. Ca(OH)2 + CO2 → кальцій карбонат + вода,
  3. CaO + H2O → кальцій гідроксид,
  4. Ca(OH)2 + HCl → кальцій хлорид + вода,
  5. CH4 + O2 → карбон(ІV) оксид + вода,
  6. CaCO3  + HCl → кальцій хлорид + карбон(ІV) оксид + вода,
  7. CaCO3 → кальцій оксид + карбон(ІV) оксид,
  8. CuO + H2O → реакція не відбувається
 3. Солетворні і несолетворні, основні, амфотерні і кислотні – це групи, на які поділяються речовини, що є …оксидами 

Тест 4

 1. Якого кольору стане розчин фенолфталеїну у розчині кислоти? не змінить кольору
 2. Укажіть назву двохосновної кислоти —  карбонатна
 3. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції
  • Zn(OH)+ NaOH (розчин) → → натрій тетрагідроксоцинкат
  • Zn(OH)+ HNO3 → → цинк нітрат + вода
  • Zn(OH)+ NaOH (сплавляння) → → натрій цинкат + вода
  • Zn(OH)2  → → цинк оксид + вода
 4. Обчисліть і вкажіть масу сульфатної кислоти, яку необхідно використати для нейтралізації натрій гідроксиду масою 4 г. — 4,9 г
 5. Вкажіть, між якими речовинами можливе протікання хімічних реакцій
  • стронцій + хлоридна кислота,
  • алюміній + ортофосфатна кислота,
  • нікель + хлоридна кислота
 6. Встановіть відповідність між формулою солі та її належністю до певної групи.
  • NaHCO3 → кисла сіль
  • Na2CO3 → середня сіль,
  • FeOHCl2 → основна сіль
 1. Оберіть правильне закінчення речення. Реакція нейтралізації належить до типу… обміну 
 2. Вкажіть, як змінює колір індикатор лакмус у розчинах кислот — з фіолетового на червоний
 3. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції
  • Al(OH)→ → алюміній оксид + вода
  • Al(OH)+ NaOH (розчин) → → натрій тетрагідроксоалюмінат
  • Al(OH)+ HNO3 → → алюміній нітрат + вода
  • Al(OH)+ NaOH (сплавляння) → → натрій алюмінат + вода
 1. Реакція нейтралізації  – це взаємодія між … кислотою і основою
 2. З якою речовиною буде вступати в хімічну взаємодію ферум(ІІ) сульфат? магній
 3. Зазначте формулу амфотерного гідроксиду. Zn(OH)2

Leave a Reply