Яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м3 до 3,5 м3? У відповіді запишіть число у кДж.

Яку роботу виконує газ, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м3 до 3,5 м3? У відповіді запишіть число у кДж.

W=P⋅ΔV

де

W – робота газу,

P – тиск газу,

ΔV – зміна об’єму газу.

У цьому випадку, тиск газу P=300 кПа, а зміна об’єму газу ΔV=3.5м3−2м3=1.5м3.

Підставляючи значення до формули, отримаємо:

W=300кПа⋅1.5м3

W=300×103Дж/м3⋅1.5м3

W=450×103Дж=450кДж

Отже, робота газу, розширюючись ізобарно за тиску 300 кПа від 2 м³ до 3,5 м³, становить 450 кДж.