Фізика тест властивості пар і рідин

Температура повітря в закритому балоні об’ємом 200 см3 дорівнює 300 С. Точка роси становить 110С. Установить правильне твердження – відносна вологість повітря за температури 10 градусів Цельсія дорівнює 100%. 

З якою силою натягнута сталева струна гітари, якщо її довжина 1 м, а діаметр та видовження становлять 1 мм? Деформацію вважайте пружною. 157H

Дерев’яний брусок об’ємом 125 см3 лежить на поверхні води. Для того, щоб відірвати брусок від поверхні води, треба прикласти силу 0,58 Н. Визначте периметр грані, якою брусок дотикається до поверхні води. Вважайте змочування повним, g=10 м/с2. Густина дерева дорівнює 0,4 г/см3, поверхневий натяг води 0,08 Н/м.

Встановіть відповідність між характерною температурою та речовиною, що характеризується такою температурою. аморфне тіло → не має характерної температури, насичена пара → точка роси, рідина → температура кипіння, тверде тіло → температура плавлення

В трьох різних капілярних трубках вода при температурі 293 К піднімається на різну висоту. Встановіть відповідність між діаметром каналу капілярної трубки та висотою підйому в ній води: діаметр 1,2 мм → висота 2,4 см, діаметр 0,5 мм → висота 5,8 см, діаметр 0,8 мм → висота 3,7 см

Встановіть відповідність між властивостями речовини та її агрегатним станом.

Не зберігає ні об’єм, ні форму, тиск залежить лише від температури → насичена пара,

Зберігає об’єм та форму, має визначену температуру плавлення → тверде кристалічне тіло,

Зберігає об’єм і дуже легко змінює форму → рідина,

Зберігає об’єм та форму, під час нагрівання повільно розм’якає → тверде аморфне тіло

Встановіть відповідність між назвами фізичних величин та їхніми одиницями в СІ

Поверхневий натяг → Н/м, Механічна напруга → Па, Абсолютна вологість → кг/м^3, Відносна вологість → %

Відносна вологість повітря ввечері за температури 160С дорівнює 69 %. Визначте температуру (у градусах Цельсія), за якої вночі почне випадати роса. Відповідь дати з точністю до цілих. 10

Тонке алюмінієве кільце вагою 0,07 Н стикається з мильним розчином. Зусилля, яке необхідне прикласти, щоб відірвати кільце від розчину складає 0,2 Н. Вважаючи, що поверхневий натяг 0,04 Н/м, розрахувати радіус кільця. Відповідь дати в см з точністю до цілих. 26

У скляній капілярній трубочці вода піднялася на 20 мм. Як підніметься в тій самій трубочці спирт? Менше 20 мм 

На сталевому тросі довжиною 10 м та діаметром перерізу 2 см рівномірно піднімать мармурову колону масою 5,4 т. Визначте видовження троса в міліметрах. Деформацію вважайте пружною. 8,6 мм