«Євгеній Онєгін»

«Євгеній Онєгін» за жанром – це роман у віршах

Ленський був поетом

Не є ознакою роману – події короткотривалі

Чим закінчується роман «Євгеній Онєгін»? фінал відкритий

Не є істинним судження – Євгеній щиро любить Ольгу

В яке місто Тетяна їде на «ярмарок наречених»? Москва

Де познайомився Онєгін з Тетяною – в будинку Ларіних

Який титул отримує Тетяна після одруження? княгиня

Де відбувається остання зустріч Онєгіна і Тетяни? в кімнаті Тетяни

Скільки років описано у романі «Євгеній Онєгін»? 10

Яка епоха зображена у романі «Євгеній Онєгін»? царювання Олександра І

Скільки років Онєгіну на момент дуелі? – 26

Яку роль грають авторські відступи? Автор знайомить зі смаками, інтересами представників російського суспільства 

В якому місті народився Онєгін – у Петербурзі 

Який  прошарок суспільства не зображено у романі «Євгеній Онєгін»? духовенство 

Яка причина приїзду Онєгіна в маєток? смерть дядька 

Сім’я Тетяни Ларіної належить до дворян

Яким віршованим розміром написаний роман? ямбом 

Скільки сюжетних ліній у романі «Євгеній Онєгін»? – 2

Яку науку Онєгін осягнув найкраще? науку кохання 

Якою мовою пише Тетяна листа Онєгіну? французькою

Роман «Євгеній Онєгін» О.  Пушкін почав писати у 1823 році 

Скільки років було Ленському, коли він загинув на дуелі? – 18

Ленський жив і вчився у Німеччині 

Leave a Reply