Історія України 10 клас відповіді на тести

Вкажіть на основі документа, як називалася тактика нацистських загарбників: «Вищому керівництву військ СС і поліції в Україні… не­обхідно добитися, щоб при відході з районів України не за­лишалося жодної людини, жодної голови худоби, жодного центнера зерна, жодної рейки, щоб не вціліло жодного бу­динку, жодної шахти, яка б не була виведена з ладу на довгі роки, щоб не залишилося жодної не отруєної криниці. Про­тивник повинен мати дійсно тотально спалену та зруй­новану країну…» «Спалена земля»

Яке місто було звільнено від окупантів 6 листопада 1943 р.? Київ

Позначте подію, яка свідчить про розгортання руху Опору в Україні та стосується діяльності ОУН–УПА: Ухвалення «Акта відновлення Української держави»

Позначте, коли стався вступ радянських військ у межі України під час корінного перелому у війні: грудень 1942 р.

У роки Другої світової війни українськими вченими налагоджено автоматичне електрозварювання корпусів танків

Примусове виселення кримських татар з Криму відбулося у… Травні 1944 р.

У  якому  році А. Гітлер  заявив: «Швидше Дніпро потече назад, ніж росіяни подолають його — цю могутню водну перепону у 700-900 метрів зав­ширшки, правий берег якої являє собою ланцюг безперервних дотів, природну непри­ступну фортецю»? 1943

Коли Київ визволено від нацистських загарбників? 6 листопада 1943 р.

Позначте, коли закінчилося вигнання гітлерівців з сучасної території України: 28 жовтня 1944 р.

Протягом років, що передували Другій світовій війні, українські землі перебували у складі чотирьох держав… СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини


Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю в період Другої світової війни

Я. Стецько → голова українського уряду, створеного у Львові 30 червня 1941 р.,

Т. Боровець → командир незалежних партизанів, що називав себе Тарасом Бульбою,

І. Черняховський → командувач армій і фронтів, двічі Герой Радянського Союзу, загинув у 1945 р.,

І. Кожедуб → пілот, тричі Герой Радянського Союзу


Встановіть відповідність між постатями та їх історичною діяльністю в період Другої світової війни.

 М. Кирпонос → командувач Південно-Західного фронту в 1941 р.,

О. Ольжич → один з керівників ОУН(м), що загинув у 1944 р.,

С. Тимошенко → командувач Українського фронту в 1939 р.,

С. Ковпак → командир партизанського з’єднання, двічі Герой Радянського Союзу


Учасники українського руху Опору проти німецьких окупантів у 1941–1942 рр. – оунівці та радянські партизани: були вороже налаштовані один до одного через ідеологічні розбіжності

Яка із вказаних подій не пов’язана з діяльністю Організації українських націоналістів (ОУН) у роки Другої світової війни? Створення Українського штабу партизанського руху (УШПР)

Вкажіть назву плану, пропущену в тексті: “На окупованій території німецькі загарбники розпочали реалізацію плану…, який передбачав онімечення східних земель”.«Ост».

Масове вбивство біля 7 тис. жителів українського села нацистськими та угорськими окупантами в історії отримало назву Корюківської трагедії

Позначте рису, яка характеризує «новий порядок» в Україні. Широке застосування репресій проти мирного населення

Збройно-політична формація, створена Т. Боровцем (Бульбою), що діяла на Волині з червня 1941 р. до лютого 1944 р., називалася… «Поліська Січ»

Національний уряд, утворений відповідно до Акту проголошення відновлення Української Держави, очолив… Я. Стецько

Нерівне протистояння між Червоною армією і агресором у 1941–1942 рр. серед іншого мало наслідком… зрив німецького плану «блискавичної війни»

З протестами стосовно жорстокого поводження з євреями виступив мит­рополит УГКЦ… А. Шептицький

Проголошення Акту відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. стало можливим … у результаті цілеспрямованих дій ОУН(Б)


Які події призвели до появи наступного наказу головного командування УПА?

«а) …залишатися на місці і вести активну підготовку до збройного повстання проти радянської влади;

б)   активізувати антирадянську агітацію серед населення, бійців Червоної армії, осіб, які прибули зі Сходу, та інших народностей СРСР…

в)   зробити запаси продовольства, одягу, зброї, використавши з цією метою відступ німецьких військ;

г)    не дати змоги радянській владі укріпитися на відвойованій території ні ідейно, ні в господарському плані…»

Вступ Червоної армії на території, контрольовані УПА


Позначте прізвище генерала, який очолював Південно-Західний фронт на початку радянсько-німецької війни. М. Кирпоніс.

Північна Буковина увійшла до складу УРСР в … 1940

Прізвище генерала, який очолив Український фронт у вересні 1939 р. С. Тимошенко.

Позначте рішення Народних зборів Західної України у 1939 р. Декларація про возз’єднання.

Радянська влада заборонила діяльність усіх політичних партій і гро­мадських об’єднань, кооперативів, насамперед… «Просвіти».

Яку подію мав на увазі А. Гітлер, виступаючи перед представниками генералітету німецької армії: «Вважайте це шлюбом за розрахунком!»? Підписання з СРСР договору про ненапад

Широкомасштабні репресії проти населення України, наростаючи, тривали аж до нападу… Німеч­чини на СРСР.

Договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом 23 серпня підписав від імені уряду СРСР… В. Молотов.

У червні 1940 р. уряд СРСР примусив румунську владу повернути загарбані нею у 1918 р. території Бессарабії і Північної Буковини

Коли було прийнято документ, в якому міститься наступне положення: «Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України»? 30 червня 1941 р.

Які області були утворені на українських землях, що були приєднані до УРСР у 1939-1940 рр.? Львівська, Тернопільська, Волинська, Дрогобицька, Рівненська, Черні­вецька, Станіславська, Ізмаїльська

Вкажіть президента Карпатської України. А. Волошин. 

Війська якої країни окупували територію Карпатської України в березні 1939 р.? Угорщини

У якій країні щодо українського населення здійснювалася політика пацифікації? Польщі

За умов зростаючої загрози з боку Німеччини у другій половині 1930-х років Українське народно-демократичне об’єднання перейшло на позицію компромісу з урядом, відповідно до якого влада припиняла антиукраїнську політику, а УНДО – антипольську пропаганду. Як називався компроміс між УНДО та польським урядом? Нормалізація

У якій країні на українських землях масово розселялися осадники? Польщі

Для якого року були характерними події, описані в уривку джерела: «У селі Копилів Сокольського повіту Львівського воєводства знищено приміщення читальні, подерто бібліотечні книжки і портрети Шевченка і Франка. Після зни­щення читальні установлено людей перед читальнею і змушено їх кричати: «Хай живе Пілсудський!»? 1930 

Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади якої процитовано: «У часи вольної боротьби лише національна диктатура, витворена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»? 1929

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія… вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до…» Королівства Румунія 

Що стало причиною до зникнення радянофільських поглядів лідерів украї­нських політичних партій на західноукраїнських землях? Голодомор 1932–1933 рр. та політичні репресії в УСРР. 


Яка подія спонукала до прийняття наступного документа? Розчленування і ліквідація Чехословаччини. 

 1.  Карпатська Україна є незалежна Держава.
 2. Назва Держави є: Карпатська Україна.
 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської  України.
 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова.
 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта…»

Оберіть міста, що у міжвоєнний час перебували у складі Румунії. Чернівці, Хотин, Ізмаїл та Білгород-Дністровський

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель? Штучне стримування промислового будівництва та розвитку. 


Встановіть відповідність між політичними течіями Закарпаття та їхніми цілями в 1921–1939 рр.

Мадярофіли → виступали за приєднання Закарпаття до Угорщини, Українофіли → виступали за об’єднання всіх українських  земель в єдину незалежну державу, Комуністи → виступали за автономію краю, а в перспективі – за приєднання Закарпаття до Радянської України, Русофіли → виступали за надання краю автономії


Установіть відповідність між історико-географічними назвами земель та їхньою державною належністю на кінець 1937 р.

 • Північна Буковина та Південна Бессарабія → королівство Румунія,
 • Наддніпрянщина та Слобожанщина → Українська PCP,
 • Східна Галичина та Західна Волинь → Польська республіка,
 • Закарпаття → Чехословацька республіка

Як називали людей, які отримували від Польської держави земельні наділи на Волині та Галичині? осадники

До якої політичної партії входив Августин Волошин під час свого прем’єрства? Християнська народна партія

Проголошення незалежності Карпатської України відбулося 15 березня … 1939

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби? Організація українських націоналістів (ОУН)

Позначте назву єдиної легальної української політичної партії на Буковині в 1927-1938 рр. Українська національна партія

Яка організація була попередницею ОУН? УВО

У результаті розпаду якої держави у березні 1939 р. постала Карпатська Україна? Чехословаччини


Історик Я. Грицак у «Нарисах історії України» зазначав: «…Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для де­мократичного устрою тих держав, які виникли в центральній та східній Європі після Першої світової війни…».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у 1920–1930-ті рр. стала «єдина, хто більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію» стосовно українців? Чехословаччина


Який міжнародний договір передбачав надання Закарпаттю статусу автономії  у складі Чехословаччини? Сен-Жерменський.

Які українські землі перебували у складі Чехословаччини у 1918-1939 рр.? Підкарпатська Русь

Яке висловлювання є правильним? Найбільш організованим український національно-визвольний рух був у Східній Галичині

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю? укладення Мюнхенської угоди


Встановіть відповідність між змістом і поняттями.

 • Поліцейські заходи польського уряду з приборкання українського руху в Галичині. → пацифікація,
 • Політика планомірного заселення українських земель польськими колоністами. → осадництво,
 • Поділ великих земельних угідь на ділянки для продажу або надання їх у добровільне чи примусове користування. → парцеляція,
 • Угода між польським урядом і УНДО про примирення. → нормалізація

Встановіть відповідність між державами та українськими землями, що перебували в їх складі в 1921-1939 рр.

 • Чехословаччина → Закарпаття,
 • Румунія → Північна Буковина, Південна Бессарабія,
 • СРСР → Східна Волинь, Поділля,
 • Польща → Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Підляшшя

Польські цивільні колоністи-переселенці, ветерани Війська Польського, які отримали земельні наділи та оселились на теренах Західної України (Волині та Галичини) з метою активної полонізації територій, що відійшли до Польщі внаслідок польсько-української та радянсько-польської воєн. осадники

Уряд якої країни вживав упродовж 1920-1930-х рр. описані нижче заходи? «На Волині та Поліссі протягом п’яти років осаджено понад 8 тисяч родин військових. Дано їм, за розпорядженням уряду, найкращі землі від 20 до 80 га, дере­вину на будівництво, грошей чимало». Польщі

Як можна назвати політику Польщі щодо населення західноукраїнських земель, які входили до її складу у міжвоєнний період? Полонізація

Згідно з яким міжнародним правовим актом Волинь остаточно увійшла до складу Польщі? Ризька угода 1921 р.

Українська військова організація (УВО) стала основою для створення …   ОУН

Український таємний університет у 1920-ті рр. діяв у місті… Львів

Що стримувало приток інвестицій в галицьку промисловість у 1920-х роках? відсутність великих промислових підприємств

Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті роки була… Засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ).

Визначте дату створення Організації українських націоналістів. 1929

Урядова політика, спрямована на утихомирення, замирення локалізованих етносів (національних меншин), мала назву… пацифікація

У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»? Польщі

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих карних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна», – в уривку джерела йде мова про… Проведення акції «пацифікації».

Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих, що здійснювалася у 1920-ті рр… Стала вагомим чинником утвердження комуністичної ідеології.

У результаті культурної революції 1920–1930-х рр…. розв’язано завдання ліквідації безграмотності

Що таке Вільна академія пролетарської літератури? Літературна організація.

«Закон про п’ять колосків» був складовою політики… Масових репресій проти селянства.

Що найбільш вплинуло на зміни соціальної структури населення УСРР у 1930-ті рр.? Політика радянської модернізації.

Уривок джерела, що характеризує часи Голодомору: «Врожай у нас був хороший, але радянська влада до того часу «заготовляла» наш хліб, до тих пір доводила свої плани і завдання до нас, допоки не залишились без фунта хліба», – можна використати для пояснення його: причин

Оберіть ознаки соцреалізму: А, Б, В

 • А) вихваляння більшовицької партії
 • Б) створення позитивного образу життя у Радянському Союзі
 • В) безконфліктність
 • Г) реальне зображення радянської дійсності
 • Д) викривання злочинів комуністичного режиму
 •  Е) значна увага до внутрішнього світу людини, його переживань та думок

У яких уривках з історичних джерел відображено особливості життя українського суспільства в 1930-х роках? «Загальні збори бідноти… виносили постанови про відібрання у куркулів усіх засобів виробництва. Намічали день розкуркулення й розподіляли актив бідняків по господарствах куркулів. В зазначений термін актив приходив до куркуля та описував усе його майно».

Зрощення правлячої більшовицької партії з державним апаратом, установлення жорсткого контролю партійно-державного апарату за суспільно-політичним життям і економічною сферою в Україні в 1920-1930-х рр. свідчило про … зміцнення тоталітарного ладу

Прочитайте уривок із книги Р. Конквеста «Великий терор» і виконайте завдання.

«Терор був настільки загальним і настільки «скорострільним», що законні  органи влади розпалися. В  українському ЦК більше не було кворуму; не існувало органу, що призначав уряд. Наркоми, що призначалися нерегулярно, з’являлись у наркоматах на тижні чи навіть на дні і потім щезали. Безпрецедентний удар по політичному керівництву означав повну руйнацію української партії. …навіть формальна партійна і радянська робота завмерла». У цитованому уривку Р. Конквест указав на… масштаби та наслідки терору

«Шахтинська справа», справа «СВУ» та інші судові процеси в УСРР мали… Створити образ «внутрішнього ворога», з яким слід вести нещадну боротьбу.


Встановіть послідовність між явищами періоду радянської модернізації та його наслідками:

 • колективізація → ліквідація індивідуального селянського господарства,
 • індустріалізація → перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським,
 • культурна революція → нав’язування суспільству комуністичної ідеології,
 • масові репресії → насадження у суспільстві атмосфери страху

Встановіть відповідність між роками і урядовими заходами:

 • 1922 р. → кампанія комуністичної влади, яка обернулася тотальним пограбуванням пам’яток української культури,
 • 1934 р. → перенесення столиці УСРР з Харкова до Києва,
 • 1937 р. → завершення колективізації на території УPCP,
 • 1929 р. → рік «великого перелому», згортання непу в УСРР